Du hittar listan på uppsatser och uppsatsförfattare i PDF:en nedan, där uppsatser på kandidat- , magister- och masternivå är listade efter vilken termin de ventilerades. Listan uppdateras kontinerligt.

Uppsatserna kan beställas via vårt arkiv genom att mejla till registrator.ike@su.se.

En del av våra uppsatser finns även tillgängliga i DiVA, i fulltext eller endast abstract: http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=5458