Hur påverkas barn av hot om krig?

ERG:s forskare Helena Hörnfeldt intervjuades nyligen i Expressen om barns oro efter ÖB:s uttalande härom dagen att svenskarna måste vara beredda på krig.

Helena Hörnfeldt
Helena Hörnfeldt

Efter att Sveriges överbefärhavare Micael Bydén för några dagar sedan gick ut med budskapet att svenskarna bör förbereda sig för möjligheten att landet kan bli indraget i en konflikt har bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Rädda barnen och Bris märkt av en ökad oro bland barn.

Med anledning av detta publicerade kvällstidningen Expressen på onsdagen artikeln "Barnens oro efter krigsvarningen: 'Lösryckt information'", där etnologen Helena Hörnfeldt tillsammans med psykologen Sofia Bidö får uttala sig om hur barn påverkas av att höra alarmerande information.

Helena Hörnfeldt är docent i etnologi och har bland annat forskat om barns rädslor som kulturell och historisk praktik.

Till artikeln på Expressens webbplats

Till artikel på SU:s webb

Läs mer om Helena Hörnfeldt och hennes forskning