Vad vill du läsa i höst?

Sista anmälningsdag var den 19 april, men den 15 juli öppnar sen anmälan för utbildningar med platser kvar. Välj mellan utbildningar på grund- och avancerad nivå i etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Här nedan kan du läsa om några utvalda kurser, men i den digitala utbildningskatalogen hittar du alla våra utbildningar. Länkar till dem finner du här:

Våra utbildningar

Klicka på "Sök bland våra utbildningar" och välj någon av flikarna "Sök", "Kurser" eller "Program". Om du klickar i filtret "Öppen för anmälan" kan du direkt se alla sökbara kurser.

Ansökan sker via Antagning.se

Foto: Gerald Friedrich / Pixabay
Foto: Gerald Friedrich / Pixabay

Etnologi I (GN, 30 hp)

Hur förstår vi människor oss själva, vår omvärld och vår historia? Och hur formar vi våra liv och föreställningsvärldar under olika villkor? Genom att studera etnologi får du verktyg att förstå och förklara dagens, gårdagens och äldre tiders kultur och samhällsliv. Kursen presenterar etnologiska forskningsområden och introducerar teorier, begrepp och metoder som tillämpas inom ämnet.

Till kursen i utbildningskatalogen

Foto: M W / Pixabay
Foto: M W / Pixabay

Folklore: Ritual, berättelse och tradition (GN, 7,5 hp, distanskurs)

På kursen får du kännedom om folklore, det vill säga expressiva former, ritualer, berättande och traditioner. Vi analyserar sagor och sägner, musik och dans samt undersöker berättelser om övernaturliga väsen. Kursen rymmer både en kulturhistorisk inriktning och ett stort intresse för vår egen tids folklore. Förutom insikter i teorier om folklore får du praktisk träning i att själv dokumentera och analysera folklore genom observation och intervju.

Till kursen i utbildningskatalogen

Avancerad kurs i fornnordisk religion: riter och ritstudier (AN, 7,5 hp)

Kursen ger fördjupade kunskaper i religionsområdet fornnordisk religion. Med fokus på temat fornnordiska riter och ritstudier behandlar kursen religiösa praktiker, kult och tro, religionens roll i samhället, samt dess förhållande till andra religioner i tid och rum.

Till kursen i utbildningskatalogen

Foto: Kira Hoffmann / Pixabay
Foto: Kira Hoffmann / Pixabay

Religion, politik och våld (GN, 7,5 hp)

Kursen syftar till att belysa det komplexa samspelet mellan religion, politik och samhälle. Ett fokus är hur religion formas av både globala och lokala kulturella, sociala och politiska trender. Kursen omfattar den globala framväxten av fundamentalistiska religionstolkningar liksom religiöst motiverade synsätt på våldsbruk liksom maktrelaterade frågor.

Till kursen i utbildningskatalogen

Foto: GLady / Pixabay
Foto: GLady / Pixabay

Islamologi I - Introduktion och historisk översikt (GN, 7,5 hp)

Kursen ger en orientering i islams uppkomst på Arabiska halvön under 600-talet och utvecklingen under de stora kalifatens och sultanatens tid, från 600-talet fram till och med cirka 1900. Vidare behandlas översiktligt den idé- och lärdomshistoriska utvecklingen inom lag (shari‘a-rätt), teologi och filosofi m.m.

Till kursen i utbildningskatalogen

Foto: Farooq Hussain Shah / Pixabay
Foto: Farooq Hussain Shah / Pixabay

Islamologi II - Samtida Islam (GN, 7,5 hp)

Kursen ger en orientering i centrala frågor, problem och ämnen i nutida diskussioner om islam och mellan företrädare för olika förhållningssätt inom islam. Till exempel uppmärksammas frågor som rör religionens plats i moderniteten, nytolkning av islams källor, muslimsk feminism och genusmedveten korantolkning, samt frågan om islams förenlighet med demokrati och andra samtidsrelevanta frågor.

Till kursen i utbildningskatalogen

Foto: Gerd Altmann / Pixabay
Foto: Gerd Altmann / Pixabay

Introduktion i intersektionalitet (GN, 7,5 hp)

Kursen ger en introducerande kunskap om intersektionalitet, genus och makt. Grunderna för hur olika sociala kategorier såsom genus, klass, sexualitet, etnicitet, religion, funktionsförmåga och ålder samspelar studeras och analyseras. Stor vikt läggs vid att, genom att anlägga ett intersektionellt maktperspektiv, undersöka hur diskriminering fungerar och därmed kan motverkas.

Till kursen i utbildningskatalogen

Foto: Xandra_Iryna / Pixabay
Foto: Xandra_Iryna / Pixabay

Kropp, kamp, kritik: introduktion i queerstudier (GN, 7,5 hp)

Upplägget utgår från några centrala teman i samtida queerstudier såsom trans, temporalitet, queera läsningar samt global politik. Dessa teman sätts alla i historisk belysning, varigenom det queerteoretiska fältets historiska framväxt och dess kopplingar till såväl akademiska traditioner som olika former av aktivism lyfts fram.

Till kursen i utbildningskatalogen