Frida Beckman får populärvetenskapligt arbetsstipendium

Institutionen för kultur och estetik gratulerar Frida Beckman, professor i litteraturvetenskap, som fått förlaget Natur & Kulturs populärvetenskapliga stipendium för ett bokprojekt om postmodernismen – dess historia, teoribildning och estetiska egenskaper.

Postmodernismen har på senare år pekats ut som boven i alla möjliga sorts kontexter – från skolpolitiken till vårdköer till skidåkning. Men vad är postmodernism och vad är det för teoretiskt och historiskt bagage som det egentligen för med sig? Det söker Frida Beckman reda ut i sitt bokprojekt. Hon är en av åtta stipendiater som tilldelas 100 000 kronor vardera.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium

Ska möjliggöra spridning av forskning till allmänheten. Projekten ska förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal och fördjupad kunskap om forskning inom områdena människa, samhälle, bildning och hälsa.

Samtliga stipendiater på Natur & Kulturs hemsida

 

Om Frida Beckman

Frida Beckman står vid ett träd där några blad är orangea
Frida Beckman.

Frida Beckman är professor, lärare, och forskningsansvarig i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon har ägnat sig åt amerikansk litteratur och kultur från efterkrigstiden fram till nutid, men också åt teorin kring den franske filosofen Gilles Deleuze.

Mer om hennes forskning

Mer läsning och lyssning

20/6: Frida Beckman om postmodernism i podcast

24/5: Ny bok om paranoia i amerikansk kultur