Han får medel för kritisk historisering av AI

Idéhistorikern Johan Fredrikzon har tilldelats forskningsmedel av Vetenskapsrådet för postdok-projektet ”Människan och misstaget i den artificiella intelligensens epok, 1940–1990”.

Johan Fredrikzon
Johan Fredrikzon.

Projektet är en kritisk historisering av AI med syftet att studera begreppet misstag och dess olika innebörder i relation till mänskliga och maskinella former av intelligens.

Johan Fredrikzon kommer att bedriva forskningen vid universiteten Berkeley och Stanford i Kalifornien (ett år vardera) och därefter vid KTH i Stockholm.

 

Om Johan Fredrikzon

Johan Fredrikzon disputerade 2021 på avhandlingen Kretslopp av data: Miljö, befolkning, förvaltning och den tidiga digitaliseringens kulturtekniker. Den handlar om det historiska ögonblick då datorn lämnade laboratoriet. Från att ha varit en angelägenhet för ingenjörer och matematiker, kom ”data” under det svenska 1970-talet att bli ett fenomen som kunde dyka upp i alla möjliga sammanhang – och som också gjorde det. Statstjänstemän upphörde att skriva för att i stället mata in data, forskare övergick från att studera naturens förlopp till att bygga datamodeller av detsamma, medborgare krävde tillgång till sina data med hjälp av kuponger de klippte ur tidningarna.

Mer om avhandlingen på Mediehistoriskt arkiv

Johan Fredrikzon undervisar på grund- och avancerad nivå i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik.

Mer om hans forskning

Mer läsning

19 april: Anekdot essä av Johan Fredrikzon | Konsten att beklaga