Ny kurslitteratur om hur vi kan förstå vår historia

Konsten att kontextualisera: Om historisk förståelse och meningsskapande är en ny bok för studenter och forskare inom alla humanistiska discipliner med historiska perspektiv. Redaktörer är Staffan Bergwik, Karin Dirke, och Linn Holmberg, idéhistoriker vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Detalj av omslaget till boken Konsten att kontextualisera.
Detalj av omslaget till boken Konsten att kontextualisera: Om historisk förståelse och meningsskapande.

Kontextualisering är ett viktigt moment i historiska studier på alla nivåer. Men, vad innebär det egentligen att analysera, kontextualisera och kritisera?

Syftet med den här antologin är att bidra till ökad reflektion och diskussion om hur vi går till väga när vi tolkar, skapar eller omtolkar historiska, kulturella och samhälleliga sammanhang utifrån samtidens kunskapsintressen.

Läsaren får en introduktion till begreppet kontextualisering när vi möter det förflutna i form av texter, bilder eller artefakter. Bidragen i boken riktar bland annat strålkastarljuset mot historiska källmaterial. Läser vi källmaterial från vår egen horisont eller från de historiska aktörernas?

Boken fokuserar på historievetenskapernas sätt att producera kunskap och tar upp frågor om hur kontextualisering förhåller sig till historievetenskaplig teori och metod.

 

Fritt tillgängling online

Konsten att kontextualisera är gratis att läsa i fyra olika digitala versioner och går att köpa i tryckt format från svenska och internationella nätbokhandlare, som exempelvis Adlibris, Amazon, Bokus och Book Depository.

Här finns all information om boken

 

En av institutionens bokserier

Boken ingår i Institutionen för kultur och estetiks bokserie Basic Readings in Culture and Aesthetics (BaRCA). Det är en fackgranskad bokserie för monografier och antologier som ges ut av Stockholm University Press. Serien fungerar som publiceringsplattform för akademiska introduktions- och läroböcker byggda på högkvalitativ forskning primärt inom disciplinerna curating, idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, litteraturvetenskap, musikvetenskap, samt teater- och dansvetenskap.

Mer om bokserien

 

Om redaktörerna

Staffarn Bergwik
 

Staffan Bergwik är professor i idéhistoria. Hans forskning och undervisning behandlar naturvetenskapernas kulturhistoria under 1800- och 1900-talen.

Bland forskningsintressena finns frågor om vetenskap och media, sinnes- och känslohistoria samt genus och naturvetenskap.

Mer om Staffan Bergwik

Karin Dirke

Karin Dirke är docent i idéhistoria. Hennes forskning rör sig framför allt inom human/animal studies och miljöhumaniora.

Just nu arbetar hon med jakten och dess meningsskapande processer i historien, ett intresse som kommer att utmynna i framtida publikationer.

Mer om Karin Dirke

Linn Holmberg

Linn Holmberg är forskare i idéhistoria. Hon intresserar sig för kunskapshantering i det tidigmodern Europa (ca. 1450–1800) med fokus på uppslagsverk, upplysningskultur, och processer av att sprida, popularisera och demokratisera kunskap under det långa 1700-talet.

Mer om Linn Holmberg