Tanja Schult i samtalet Holocaust memory today and the promises of 'never forget' and 'never again'

För att uppmärksamma Minnesdagen för Förintelsens offer arrangerade Rumänska kulturinstitutet, den 27 januari, ett samtal online mellan Diana I. Popescu, hedersforskare vid Birkbeck Institute for the Study of Antisemitism, University of London och Tanja Schult, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet.

Tanja Schult Diana I. Popescu
Tanja Schult och Diana I. Popescu.

Popescu och Schult är redaktörer för boken Performative Holocaust Commemoration in the 21st Century, som gavs ut vid förlaget Routledge i slutet av förra året. Boken är resultatet av ett forskningsprojekt med anslag från Vetenskapsrådet.

I samtalet med titeln Holocaust memory today and the promises of 'never forget' and 'never again' reflekterar de två forskarna över minnet av Förintelsen idag med utgångspunkt i forskningen av Förintelsens minneskulturs performativa dimensioner.

 

Se samtalet på Facebook

Samtalet hölls på engelska och finns att se i efterhand på Rumänska kulturinstitutets Facebooksida.

Mer information på Rumänska kulturinstitutets hemsida

Tanja Schult framför en vägg med bokhyllor.
Tanja Schult. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet
 

Om Tanja Schult

Tanja Schult är docent och universitetslektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hennes forskning handlar om att tolka och förstå bildproduktion som en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade. Schult har särskilt intresserat sig för historiska minneskulturer, med avseende på hur våldsamma händelser långt efter att de inträffat påverkar människors upplevelser och relationer, ibland på helt andra platser än där de ursprungligen tilldrog sig, och hur detta uttrycker sig i konsten.

Mer om Tanja Schults forskning