Elevers bristande läsförmåga oroar universitetslärare

Resultaten från den internationella studien Pirls visar att läsförmågan bland svenska fjärdeklassare försämrats sedan förra mätningen, även om den ligger över genomsnittet i OECD. Redan nu märker universitetslärare skillnader i kunskaper hos studenter och det finns en oro hos dem för framtida studenters möjligheter att klara studierna. 

–En påtaglig expansion av högskolesektorn och en breddad rekrytering gör att universitetslärare idag måste hantera en mer heterogen grupp av studenter, med mer varierande läs- och studievanor än tidigare. Om dessutom trenden med sämre läs- och skrivförmåga hos grundskoleelever håller i sig är detta något vi kommer märka av när de börjar studera på högskolenivå, säger Max Scheja, professor i högskolepedagogik.

I denna intervu på studietid.se ger Max Scheja sin syn på vad det innebär för universitetslärare idag och i framtiden.  

Länk till intervjun med Max Scheja

Studietid drivs av Stockholms universitets studentkår (SUS)

 

Bild på Max Scheja
Max Scheja, Institutionen för pedagogik och didaktik

 

 

Om Pirls 

Pirls är en internationell studie som undersöker läsförmåga och attityder till läsning. Studien vänder sig till elever i årskurs 4 och genomförs vart femte år.
Tidigare i vår genomförde Skolverket ett webbinarie om PIRLS-undersökningen. Från Institutionen för pedagogik och didaktik medverkade Ulf Fredriksson, som suttit med i Skolverkets referensgrupp för PIRLS och även medverkat i de svenska Pisa-undersökningarna 2009 till 2016. 

Länk till Skolverkets webbinarie om PIRLS-undersökningen