Forskningsprojektet Unga vuxna i Långshyttan - vernissage och utställning

2018 startade ett forskningsprojekt på institutionen för pedagogik och didaktik om unga vuxna i Långshyttan. Vilka är de? Hur ser de på sig själva? Vad har de för framtidsplaner och drömmar? Resultatet presenteras i form av en utställning på föreningen Kulturkraft i Långshyttan.

Inflyttare - illustration Benny Halldin

Forskarna intervjuade 22 unga vuxna från Långshyttan med olika bakgrund, infödda svenskar såväl som migranter. Utifrån de ungas berättelser växte sju identitetstyper fram som speglar skillnader i social bakgrund, livsvillkor och tillhörighet till Långshyttan: De inbodda, inflyttarna, lämnarna, återvändarna, de fastlåsta, de rörliga och nomaderna. Dessa beskrivs närmare i utställningen.
 
-Det finns en föreställning att man måste flytta för att få ett bra liv och att de som stannar kvar är misslyckade. Detta är en myt som är värd att slå hål på. Men resultatet av studien visar att de förändringar som har skett påverkar unga vuxnas livskarriärer. För Långshyttan har det framförallt handlat om nedläggningen av skolan men också andra nedläggningar. Man ser sig som förfördelad och bortglömd av kommunen, säger projektledaren Camilla Thunborg.

Vidare slutsatser av studien är att för att främja livskarriärer krävs goda arbetstillfällen och framförallt goda kommunikationer till närliggande städer där arbete och utbildning finns. Det krävs också en långsiktighet i kommunala beslut så att människor kan vara säkra på att förskolor och skolor samt annan offentlig service finns kvar.

Vernissage och utställning

11 mars kl. 17-20 och 12 mars kl. 10-14 på Kulturkraft, Hyttgatan 3 i Långshyttan. Därefter kommer utställningen att visas i skyltfönster i Långshyttan. Illustrationer av Benny Halldin. Under både fredagen och lördagen finns forskarna Camilla Thunborg och Agnieszka Bron på plats för att svara på frågor.

Om forskningsprojektet

Studien i Långshyttan ingår ett större forskningsprojekt vid institutionen för pedagogik och didaktik: ”Fickor av (o-) jämlikhet? Att utforska och främja unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i förorts- och glesbygdsområden”. Syftet med projektet är att utforska unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i områden som ses som kulturellt och ekonomiskt utsatta i såväl glesbygdsområden som förorter.

Läs mer om projektet Fickor av ojämlikhet