Liv utan plan? Frilansmusiker i pandemilimbo

Covid-19 pandemin förvärrade de redan osäkra villkoren för frilansmusiker. I en ny studie vill forskaren Anna Nørholm Lundin försöka förstå upplevelsen för frilansmusiker av att befinna sig i pandemilimbo.

Tom scen med liggande klassiska instrument framför en tom konsertsal.
Foto: Mostphotos

Utbrottet av Covid-19 i Sverige medförde kraftiga restriktioner för musiker. Med några få undantag lamslogs hela branschen. Situationen för frilansmusiker var alarmerande redan hösten 2020, med en tredjedel som bytt karriär eller var på väg att göra det. Situationen är fortfarande osäker, trots att scener återigen har öppnats.

I studien har tretton frilansmusiker inom klassisk musik intervjuats om deras upplevelser av att under pandemin förlora tillgången till viktiga arbets- och mötesplatser.

 

Artikeln A life without a plan? Freelance musicians in pandemic limbo är publicerad i tidskriften Emotion, Space and Society.

Anna Nørholm Lundin  är filosofie doktor i pedagogik och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

 

Artikel på samma tema: Where is your fixed point?” Dealing with ambiguous freelance musician careers