Mot alla odds - ny forskning om framgångsrika skolor i särskilt utsatta områden

Forskning visar att en tilltagande boende- och skolsegregation skapat en påtaglig ojämlikhet mellan olika kommuner och enskilda skolor. Var barn och unga bor och vilken skola de går i har fått en avgörande betydelse för deras möjligheter att nå de nationella kunskapskraven. Projektet Mot alla odds handlar om två grundskolor som bryter mönstret.

De båda skolorna ligger i ett område som polismyndigheten beskriver som särskilt utsatt. Men till skillnad från andra jämförbara skolor i området presterar eleverna i likhet med det nationella genomsnittet för elever i åk 9. Hur kan vi förstå och förklara deras framgång? Och hur kan dessa förklaringar inspirera andra skolors arbete?

Genom att svara på dessa frågor vill projektet bidra till en nyanserad förståelse för hur enskilda skolor i områden klassade som utsatta hanterar och överskrider skolsegregationens generellt negativa effekter för skolframgång. Resultatet kommer att vara av stort värde för utbildningspolitiskt beslutsfattande samt för skolhuvudmän och pedagoger som står inför liknande utmaningar.

Projektet kommer att drivas av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Medel har beviljats av Vetenskapsrådet med 4,8 miljoner kronor över tre år.

 

Forskningsgrupp

Carina Carlhed Ydhag, professor i pedagogik (projektledare)

Stefan Lund, professor i pedagogik

Ali Osman, docent i pedagogik

Samtliga från Institutionen för pedagogik och didaktik.

I samarbete med Anna Lund, professor i sociologi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.