Nytt kandidatprogram i ledarskap och kommunikation

Höstterminen 2023 startar ett nytt kandidatprogram i pedagogik med inriktning mot ledarskap och kommunikation. Utbildningen fyller ett behov på en föränderlig arbetsmarknad, där efterfrågan på kunskaper och förmågor som krävs för att leda och utveckla människor och verksamheter är stor.

Programansvarig är Jonas von Reybekiel Trostek, universitetslektor och forskare inom pedagogik.

–När vi skannade av utbildningsutbudet på högskolenivå för personer som är intresserade av ledning och konsten att få med sig människor såg vi att det är rätt skralt. Det är olyckligt med tanke på hur komplext och utmanande ledning och kommunikation kan vara. Därför är vi glada för att nu kunna erbjuda ett gediget program för alla de som ser sig själva i en ledande roll i framtiden. Den som läser det här programmet får både en bred humanvetenskaplig bas och spetskompetenser i ledarskap och kommunikation.

 

Jonas von Reybekiel Trostek

Utbildningen ges av:

Institutionen för pedagogik och didaktik i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet.

 

Läs mer om programmet:

Kandidatprogram i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation