Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid socionomprogrammet

Handledd verksamhetsförlagd utbildning ingår som en kurs under socionomprogrammets femte termin. Den planeras individuellt och förläggs till verksamheter i offentlig, privat eller frivillig regi inom socialt arbete. Du kommer att få all information av institutionens VFU-samordnare under din fjärde termin på utbildningen.

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att ge dig som student möjlighet att prova på och utveckla praktiskt socialt arbete ute i olika verksamheter under handledning av en yrkesverksam socialarbetare. Exempel på yrken är socialsekreterare, kurator, biståndshandläggare, behandlingsassistent, utredare och arbetsledare/chef. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan också förläggas utomlands.

Målet med verksamhetsförlagd utbildning

Kursens övergripande mål är att studenten ska få praktisk erfarenhet av hur olika teorier och metoder används inom verksamhetsfältet socialt arbete. En annan viktig del är att reflektera över yrkesrollen, dess handlingsmöjligheter och hur du som yrkesverksam kan och bör förhålla dig till villkoren ute på olika arbetsplatser. Stor vikt läggs vid att du reflekterar över förhållningssätt och teorier inom socialt arbete på individ- grupp- och samhällsnivå och att du genom dessa reflektioner tränar på att använda och utveckla dina kunskaper om socialt arbete i dess praktik.

"Det är helt avgörande att blivande socionomer får komma ut och pröva på vad våra yrken innebär"

Läs om Pirjo Heikkuinen, socionom och socialsekreterare vid Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Här berättar hon om hur givande det är att handleda socionomstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning.

Pirjo Heikkurinen

Du hittar intervjun med Pirjo Heikkuinen här

 

För tillträde till den verksamhetsförlagda utbildningen krävs godkänt resultat från på kurserna SUARB1 Socialt arbete 1: Introduktion till kunskapsfältet, SU2H18 Socialt arbete 2:Socialpolitik och rättsliga grunder och SU3H18 Socialt arbete 3: Forskningsmetoder samt godkänd på delkurser om 15 hp från kursen SU4H18 Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv.

 

VFU-samordnare ansvarar för rekrytering av VFU-platser/handledare och placering av studenter. Basgruppslärare ansvarar för studenternas teoretiska uppgifter samt examination av delkursen. Gemensamt har dessa också som uppgift att ge stöd till student och handledare.

 

Varje student har en eller två enskilda handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen. Handledarens uppgift är att på olika sätt stödja och utmana studenten i hennes/hans professionella utveckling. Handledaren erbjuds att gå en handledarutbildning på 7,5 hp parallellt med att denne har student i VFU. Handledaren får även stöd genom två handledarträffar samt en handledardag under terminen.

VFU för handledare och arbetsplatser

Anmälan VFU-plats

 

Du ska senast den 15 mars skicka in en anmälan om att du vill göra VFU nästa termin. 

Anmälningsblankett

Läs om kursen i kurskatalogen

”Om du ska göra VFU nästa termin har du möjlighet att boka ett individuellt möte med en VFU-samordnare fram till och med den 15 mars. Bokningen görs via Athena och mötestillfällena är om 30 minuter. Maila till vfu@socarb.su.se om du vill boka en tid och inte har tillgång till Athena”

 
 
 

Klicka på länken nedan för att se några av de samarbetspartners som har tagit emot VFU-studenter de senaste terminerna.

Samarbetspartners

"Jag hade min verksamhetsförlagda utbildning på en familjecentral"

Filippa Olli Johansson, student vid socionomprogrammet Foto: Privat
Filippa, student på socionomprogrammet. Foto: Privat

Hej Filippa, varför vill du bli socionom?

– Jag vill jobba i direktkontakt med en social verklighet och inte blunda mig igenom livet! Jag lockades jag av ett "färdigt" upplägg med tydlig koppling till ett praktiskt arbetsliv och som inkluderade en verksamhetsförlagd utbildningsperiod. Därför valde jag socionomprogrammet.

Vad vill du jobba med efter examen?

– Jag vill testa allt möjligt! Jag hade min verksamhetsförlagda utbildning på en familjecentral och fick testa olika former av förebyggande socialt arbete. Det var så roligt! Det kändes befriande att få börja i den änden, med en stark grundtro på människors (och barns) inneboende resurser och förmågor.

 

Kontakt

VFU-samordnare

Sök bland våra utbildningar