Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska

Vill du undervisa ungdomar i dina favoritämnen? Då är ämneslärarprogrammet för dig.

Studentkommunikation_178

Fotograf: Niklas Björling

Observera att inriktningen omfattar 330 hp.

Som ämneslärare i gymnasieskolan undervisar du i två olika ämnen. På den här inriktningen läser du fyra terminer samhällskunskap, som är ditt förstaämne, och fyra terminer svenska, som är ditt andraämne. För behörighet att undervisa i båda dessa undervisningsämnen i gymnasieskolan krävs det 120 hp.

Förutom att du får gedigna ämneskunskaper ger den här utbildningen dig redskap för att arbeta med de många sociala relationer som varje lärare möter i sin vardag. Du får också praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra, bedöma och följa elevernas och ditt eget lärande.

Innehåll


Ämnesstudier och ämnesdidaktik
Under programmets gång läser du 120 hp samhällskunskap och 120 hp svenska. Inom ämnesstudierna får du också läsa ämnesdidaktik. 

I blockämnet samhällskunskap deltar tre ämnesinstitutioner (statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi) och ett ämnesdidaktiskt centrum. I samhällskunskap studeras politisk teori med tonvikt på demokratifrågor, svensk politik, EU:s verksamhet, jämförande och internationella politik, makt och etnicitet, nationalekonomi, hållbar utveckling, massmedia, mänskliga rättigheter och betydande fokus på skolpolitiskt relevanta teman.

I ämnet svenska studeras språkbruk och språklig variation i tal och skrift och ger dig kunskaper om det svenska språksamhället och svenska språkets struktur i samtida och historiskt perspektiv. 

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
UVK är obligatoriskt för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Kurserna behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier och specialpedagogik.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
En uppskattad och viktig del av programmet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under VFU-kurserna är du ute i skolan och deltar i den pedagogiska verksamheten. 

Examen
Programmet leder till en Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

 • Programöversikt

  Programmet omfattar 330 hp och motsvarar fem och ett halvt års heltidsstudier. Som ämneslärarstudenter studerar du vid ett flertal olika institutioner, men Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik är din programansvariga institution.

  Termin 1: Ämne 1 (1-30 hp)

  Termin 2: Ämne 1 (31-60 hp)

  Termin 3: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  Termin 4: Ämne 2 (1-30 hp)

  Termin 5: Ämne 2 (31-60 hp)

  Termin 6: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  • Eleven i skolan, 22,5 hp
   ges av Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)
  • Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

  Termin 7: Ämne 2 (61-90 hp inklusive självständigt arbete)

  Termin 8: Ämne 1 (61-90 hp inklusive självständigt arbete)

  Termin 9: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

  • Undervisning och utveckling, 15 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HS
  • Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp
   ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

  Termin 10: Ämne 1 (91-120 hp inklusive självständigt arbete)

  Termin 11: Ämne 2 (91-120 hp inklusive självständigt arbete)

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se