Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi

  • 330 hp

Ämneslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Utbildningen ges med inriktning mot arbete inom grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.


Ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna och den verksamhetsförlagda utbildningen är placerade i en utbildningsgång för att samverka med varandra och åstadkomma progression. Samtliga kurser i utbildningens tre olika delar (ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, den utbildningsvetenskapliga kärnan samt den verksamhetsförlagda utbildningen) bidrar till den vetenskapliga progressionen. Omsättningen av kunskaperna sker sedan i två självständiga arbeten.


För mer detaljer kring utbildningsgången se utbildningens webbsida: www.isd.su.se/amneslarare.


Om du har frågor är du välkommen att kontakta Institutionen för språkdidaktik: studievagledare@isd.su.se eller programansvarig anna.chryssafis@isd.su.se