AI och cybersäkerhet i fokus när över 160 studenter simulerar EU:s beslutsprocess

För andra året i rad samlas över 160 studenter i Bryssel för att delta i en stor simulation av Europeiska rådets arbete. Nationella delegationer om sex personer från EU:s 27 länder intar rollerna som ländernas officiella representanter och simulerar förhandlingar på fyra olika nivåer i samma lokaler där de riktiga förhandlingarna sker. I år står AI och cybersäkerhet i fokus och från oss på Statsvetenskapliga institutionen har vi en av våra masterstudenter som deltagare.

Studenter utanför entrén till europeiska rådet.
Foto: Christian Antoni Möllerop

Simulationen (A Council Simulation Experience, ConSIMium) siktar på att ge praktisk erfarenhet av beslutsfattande i Europeiska rådet, ge kunskaper om medlemsländernas roll i beslutsfattande, ordförandeskapets roll, värdet av att besluta tillsammans samt vikten av att nå en kompromiss. Förhandlingarna som simuleras tar sin utgångspunkt i verklig europeisk lagstiftning och ländernas verkliga förhandlingspositioner. Simuleringen sker i rådsbyggnadernas mötesrum där ministrar och EU-ledare möts och i år är det AI och cybersäkerhet som står i fokus.
Erfarenheten från förra årets upplaga av ConSIMium där två lagstiftningsförslag inom miljöområdet förhandlades, var att slutresultatet av studenternas förhandlingar låg nära det verkliga förhandlingsresultatet. 

Möte med Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Studenterna träffar även Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i början på simuliationen. Då studenterna förhandlar utifrån Sveriges verkliga förhandlingsposition i de aktuella frågorna är mötet en viktig arena för studenterna att kunna föra samtal om Sveriges förhandlingsposition med representanter som själva sitter i de verkliga förhandlingarna. 

Deltagarna
Tills skillnad från förra året då deltagarna endast var från Stockholms universitet är årets studentgrupp både från Stockholms universitet och Linnéuniversitetet. Studenterna har olika utbildningsbakgrund, men med inriktning på statsvetenskap, juridik, journalistik och Europapolitik. 

Från Statsvetenskapliga institutionen deltar Hugo Bengtsson som läser det internationella masterprogrammet i statsvetenskap. Deltagande vid årets upplaga koordineras av två nationella koordinatorer från Stockholms universitet respektive Linnéuniversitetet: Christian Antoni Möllerop, Statsvetenskapliga institutionen, Stockolms universitet och Helena Ekelund, Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet.