Debattartikel: Vill du bli av med ansvar, Erik Slottner?

Trots en förväntansfull publik presenterade civilminister Erik Slottner gammal skåpmat. De idéer och förslag som kommer från regeringen är dessutom i praktiken svårgenomförda – speciellt om planerna om att låta Statskontorets verksamhet uppgå i Ekonomistyrningsverket blir verklighet. Det skriver Göran Sundström, professor i statsvetenskap, vid Stockholms universitet.

Läs hela debattartikeln här