Nytt forskningsprojekt om företags roll i klimatanpassning

Forskare vid Stockholms universitet har beviljats tolv miljoner från Formas till ett forskningsprojekt om företags roll i klimatanpassning.

Lisa Dellmuth
Maria-Therese Gustafsson

Maria-Therese Gustafsson, docent vid Statsvetenskapliga institutionen och huvudsökande för projektet, samt Lisa Dellmuth, professor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer har beviljats tolv miljoner från Formas. Forskningsprojektet ska analysera olika typer av interaktioner mellan privata och offentliga aktörer inom styrningen av klimatanpassning, med fokus på dess konsekvenser för demokratiska och effektiva sätt att hantera klimatrisker. Empiriskt fokuserar projektet på Brasilien, Tyskland, Sverige och Sydafrika.
Projektet kommer att finansiera två doktorandtjänster.

Läs mer om projektet här!