Två debattartiklar i DN Debatt

Hans Agné diskuterar i två olika debattartiklar relevansen av en feministisk utrikespolitik i Ukraina samt det politiska samtalets tre återvändsgränder.

Snö på campus
Foto_ Ingmarie Andersson / Stockholms universitet"Julen är ett tillfälle även för politiken att pusta ut och ta nya tag. Alltför ofta styrs den av ytlighet och detaljer, vilket får helheten att utvecklas på ett sätt som aldrig var meningen. Kanske den bästa klappen vi kan ge varandra är ett svar på frågan hur vi skapar utrymme för alla diskussioner som behövs" skriver professor Hans Agné i debattartikeln Politiken måste lämna de tre återvändsgränderna.
Dagens Nyheter, 2022-12-24 https://www.dn.se/debatt/politiken-maste-lamna-de-tre-atervandsgranderna/

"Svensk utrikespolitik har länge byggt på tron att demokratin är ett effektivt medel att hantera politiska konflikter. Rysslands invasion av Ukraina har gjort om spelplanen. Men Sverige måste också fundera över grunderna för den tidigare utrikespolitiska linjen innan den överges för något annat" skriver professor Hans Agné i debattartikeln Feministisk utrikespolitik relevant även efter Ukraina.

Dagens Nyheter, 2022-05-01 https://www.dn.se/debatt/feministisk-utrikespolitik-relevant-aven-efter-ukraina/