– Det görs mycket bra forskning, men den gör ingen nytta i en byrålåda. Vi vill hjälpa forskare att nå ut med den, säger Anders Sahlman, forskningskommunikatör och presentationscoach.

Anders Sahlman, forskningskommunikatör och presentationscoach berättar om verktyg forskare kan använda för att bli bättre på storytelling. Foto: Amanda Gonzalez-Bengtsson.

Vi människor har i alla tider berättat historier för varandra. Det har varit ett sätt att föra vidare information. Men hur berättar man en historia om sin forskning? En historia handlar inte om att du ska hitta på saker – utan att strukturera informationen på ett sätt som gör den lätt att ta till sig. I den här workshopen fick doktoranderna veta hur de går tillväga.

Doktoranderna Peter Bruce (till vänster) och Jörg Bachmann deltog i workshopen. Foto: Amanda Gonzalez-Bengtsson.

Forskare är rädda att göra fel

Forskare behöver kommunicera med många olika målgrupper; beslutsfattare, vänner, familj, media och kollegor till exempel. Ett sätt att ta kontroll över hur forskningen framställs är att tillgodogöra sig en verktygslåda för att göra det effektivt. Anders Sahlman förklarade hur man väljer ut delar av sin forskning, passande att berätta som historia:

Doktoranderna Biruk Nurihun (till vänster) och Fede Berckx (till höger) deltog också i workshopen. Foto: Amanda Gonzalez-Bengtsson.

– Den här workshopen ger forskare ett nytt sätt att se på sin forskning. Det största problemet är att forskare verkar i en kultur där man inte får göra fel. Allt de säger måste beläggas med en referens vilket gör att man inte tränas i att sålla bort saker. Det hindrar från att fokusera på det viktigaste, hjärtat i storyn, säger Anders Sahlman.

Få publiken att vilja ställa frågor

Enligt Anders Sahlman ska målet med presentationen inte vara att alla ska veta allt om forskningen, utan att publiken ska vilja ställa frågor. Börja därför enkelt, du kan sen bygga på med komplexitet efter frågorna.

Många vetenskapliga presentationer begår misstaget att fokusera på hur man gjorde studien och resultaten och skippar problemet – varför studien gjordes överhuvudtaget. En nyckel är därför att fokusera på vilket typ av problem forskaren brottas med, för att publiken ska bli intresserad av lösningen. Pontus Ströbaek berättade hur man bygger en dramatisk linje genom i en forskares historia och hur man vågar framkalla känslor hos lyssnaren:

Jag ville göra den här workshopen för att slippa alla konferenser där forskare gör presentationer som får mig att vilja implodera. Jag vill få bort VM i tråkiga presentationer! Det värsta är inte forskarna som vet att de gör en dålig presentation, utan de forskare som tror de gör en toppenpresentation, när det inte är så. Jag vill hjälpa forskare presentera på ett attraktivt sätt så att budskapet går fram, säger Pontus Ströbaek, regissör och professionell föreläsarmentor.

Pontus Ströbaek, regissör och professionell föreläsarmentor. Foto: Amanda Gonzalez-Bengtsson.

Presentera på ett nytt och annorlunda sätt

Åsa Austin Nilsson, doktorand på Institutionen för ekologi, miljö och botanik var med på workshopen:

– Det var jättekul! Det jag tar med mig är att våga vara personlig och visa mer känslor när jag presenterar. Jag kommer tänka mer på framförandet och kontakten med publiken när jag kommunicerar vetenskap framöver.

Åsa Austin Nilsson, doktorand, deltog på workshopen. Foto: Amanda Gonzalez-Bengtsson.

Anders Sahlman tycker att det behövs revolutionärer som gör presentationer på ett annorlunda sätt, och vill ha forskare som sticker ut även på vetenskapliga konferenser.

– En forskare jag coachade, stack ut vann pris för bästa presentation på en konferens, säger Anders Sahlman, forskningskommunikatör och presentationscoach.

Pontus Ströbaek flikar avslutningsvis in:

– Våga göra piruetter på scenkanten!

Vad deltagare säger om kursen

“Workshopen var ett toppenbra sätt att lära mig hur jag kommunicerar min forskning mer engagerande och minnesvärt”

Laura Schat, våren 2019

”Efter workshopen känns det som att jag kan presentera min forskning, eller vilket annat ämne som helst, på ett mer bekvämt och självsäkert sätt”

Benjamin Jones, våren 2019

Moment i workshopen:

  • Vad du har att vinna på att berätta om din forskning
  • Målgrupper, för att få pengar till forskning, vad är din egen drivkraft
  • Identifiera beståndsdelarna i en bra historia
  • Hur du väljer ut vilka delar i din forskning som passar att berätta som historia
  • Hur du bygger en dramatisk linje genom din historia
  • Våga framkalla känslor hos lyssnaren!

Efter workshopen har du:

  • Ett utkast till en historia kring din forskning
  • Ett tillvägagångssätt för hur du bygger en historia kring ett ämne
  • En förståelse för hur du kan använda dramaturgi i dina presentationer

Vill du eller dina forskare uppleva workshopen?

Anders Sahlman och Pontus Ströbaek bjuder på en medryckande workshop med många aha-upplevelser. Är du intresserad kan du kontakta Anders Sahlman, forskningskommunikatör och presentationscoach:

E-post: anders@melkermedia.se