För att hitta rätt person är det även möjligt att söka på sidorna våra forskare, våra doktorander, alfabetisk lista över vår personal eller använd sökrutan till höger.

Kontaktpersoner

Prefekt
Ove Eriksson

Ställföreträdande prefekt
Clare Bradshaw

Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen
Mats Björk

Studierektorer för grundutbildningen
Barbro Axelius (växtsystematik)
Sara Rydberg (växtfysiologi)
Kristoffer Hylander (ekologi)
Michael Tedengren (ekologi)

Studierektor för forskarutbildningen
Clare Bradshaw

Ämnesansvariga inom forskarutbildningen
Johan Ehrlén (ekologi och evolution)
Jonas Gunnarsson (ekotoxikologi)
Monika Winder (marinbiologi)
Katharina Pawlowski (växtfysiologi)
Catarina Rydin (växtsystematik)

Institutionen har även tre gamla forskarutbildningsämnen
(ingen nyantagning sker i dessa ämnen)

Johan Ehrlén (växtekologi)
Jonas Gunnarsson (marin ekologi)
Jonas Gunnarsson (marin ekotoxikologi)

Administration och teknisk personal

Administrativ chef
Siw Hedin

Datoransvarig
Lars Gustafsson

Ekonomiadministratörer
Eva Kvist
Kristina Öhnstedt
Björn Lovang

Kommunikatör
Amanda Gonzalez-Bengtsson

Personalhandläggare
Erica Grahn

Personaladministratör
Elisabeth Johansson

Servicetekniker/intendent
Jerker Eriksson

Skyddsombud
Matilda Arnell
Susanne Lindwall

Trädgårdsmästare
Ingela Lundwall
Anna Pettersson