Litteraturforskning som ledande forskningsområde

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Forskning
  5. Litteraturforskning som ledande forskningsområde

Litteraturforskning

Området litteraturforskning​ tillhör ett av åtta ledande forskningsområden som under en period av sex år (fr o m 2015) tilldelats särskilda medel för att utveckla sin verksamhet (Humanistiska fakultetsnämnden: Dnr SU FV-1.1.2-1434-14). Fem institutioner – kultur och estetik; engelska; romanska och klassiska språk; slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska; samt Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier – omfattas av satsningen.

Illustration by Mariusz Stawarski

Call for Papers: Revolutions in Reading

Det här är Call for Papers för konferensen Revolutions in Reading: Literary Practice in Transition, i Aula Magna vid Stockholms Universitet den 24-26 August, 2020.

LitteraturTeoriSeminariet

LitteraturTeoriSeminariet vid SU (LTS) är en seminarieserie om den internationella litteraturteorins utveckling och frontlinjer.

Utlysningar

Tidsbestämda utlysningar av Litteraturforskning som ledande forskningsområde.

Medel för språkgranskning

Litteraturforskning som ledande område: Löpande utlysning av medel för språkgranskning (Stockholm 2017-02-15).

Kontakt

Koordinator för Litteraturforskning som ledande forskningsområde är Christer Johansson
fil.dr. litteraturvetenskap
Tel: 08-16 3535
E-post: christer.johansson@littvet.su.se

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube