Mattias Frihammar och Lars Kaijser skriver om invasiva arter

Mattias Frihammar och Lars Kaijser publicerade nyligen (tillsammans med kulturgeografen Maja Lagerqvist) artikeln "Förenade krafter och hotfull natur – Om gemenskap, naturvård och invasiva främmande arter".

I artikeln i nättidskriften Laboratorium för folk och kultur visar författarna, med exempel som signalkräftor, blomsterlupiner och spanska skogssniglar, hur hanteringen av främmande invasiva arter engagerar allmänhet och föreningsliv, men också öppnar för en politisk diskussion med nationalistiska förtecken.

Utdrag ur artikeln:

"Självklarheten med vilken invasiva arter uppfattas hota den svenska naturen rimmar med såväl myndigheter som politiska organisationers strävanden. Att vilja skydda naturen i Sverige tycks vara likvärdigt med att engagera sig mot främmande invasiva arter, må vara kräftor likaväl som mårdhundar eller sniglar. [...] Naturvården är inkluderande och alla bjuds in att medverka i arbetet med att avvärja de invasiva främmande arternas självklara hot mot nationens natur."

Lars Kaijser (foto: Niklas Björling) och Mattias Frihammar (foto: Henrik Frihammar).
Lars Kaijser (foto: Niklas Björling) och Mattias Frihammar (foto: Henrik Frihammar).

Direktlänk till artikeln

Presentation av Mattias Frihammar

Presentation av Lars Kaijser