Alkoholskadeparadoxens härkomst

Personer med lägre socioekonomisk status får större skador av alkohol även om de dricker samma mängd eller mindre än dem med högre status. Inom forskningen har det kallats alkoholskadeparadoxen, men vad beror den på? Och har alkoholforskningen fokuserat för mycket på beteende när de sökt svaret? Intervju med Jonas Landberg i senast numret av Alkohol & Narkotika.

Det finns stora socio­ekonomiska skillnader i alkoholskador. Personer med en lägre socioekonomisk status har en högre förekomst av allvarliga utfall som sjukhusinläggningar och alkoholrelaterad dödlighet.

Jonas Landberg, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap, berättar om alkoholskadeparadoxen i det senaste numret av Alkohol & Narkotika. 

Länk till artikeln

Om tidskriften

Alkohol & Narkotika är en drogpolitiskt oberoende tidskrift, som grundades 1906.

Bild: Mostphotos