Färre negativa födelseutfall för lesbiska par vid provrörsbefruktning

Låg födelsevikt och för tidig födsel förekommer i lägre utsträckning hos barn till lesbiska par som genomgått IVF-behandling (provrörsbefruktning) jämfört med heterosexuella par som fått samma fertilitetsbehandling. Det visar en forskningsartikel av tre forskare från Sverige, Storbritannien och Finland som publicerades nyligen i den medicinska tidskriften Journal of the American Medical Association.

Närbild på två kvinnor som väntar barn.
Foto: Dean Drobot / Mostphotos

Forskarna har jämfört födelseutfall från lesbiska och heterosexuella par som fått IVF-behandling samt gjort jämförelser med födelseutfall för heterosexuella par som inte genomgått någon fertilitetsbehandling.

Efter att forskarna justerat modellerna för moderns ålder, barnets födelseordning och flerbarnsfödslar som tvillingar eller trillingar visade sig andelen fall med låg födelsevikt och för tidig födsel vara högre hos barn som kommit till med IVF bland heterosexuella par jämfört med lesbiska par.


 

Porträtt på Agneta Cederström
Agneta Cederström, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Foto: Stockholms universitet

– Vi observerade inga skillnader mellan lesbiska par som fått IVF-behandling jämfört med heterosexuella par som fått barn på naturlig väg, säger Agneta Cederström, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet och en av forskningsartikelns författare.

Utifrån de jämförelser de gjort har forskarna kunnat påvisa att negativa födelseutfall efter IVF-behandling inte är en konsekvens av behandlingen i sig.

– Orsaken tycks snarare ligga i den underliggande subfertilitet, svårighet att få barn på naturlig väg, som ofta ligger till grund för behovet av IVF-behandling. Det är sedan tidigare känt att subfertilitet är en riskfaktor för negativa födelseresultat, säger Agneta Cederström.

I Sverige har lesbiska par haft tillgång till IVF-behandling sedan 2005 och varje år föder cirka 150 lesbiska mödrar barn med hjälp av metoden. Att jämföra med cirka 3000 heterosexuella mödrar som varje år föder barn med hjälp av IVF-behandling och cirka 50 000 heterosexuella mödrar som föder på naturlig väg.

– Våra resultat visar att
för kvinnor, såväl lesbiska som heterosexuella, som vill bli gravida genom IVF-behandling finns det tydliga tecken på att det inte är någonting i behandlingen i sig som leder till negativa födelseresultat, säger Agneta Cederström.

Artikeln ”Birth Outcomes Following Assisted Reproductive Technology Conception Among Same-Sex Lesbian Couples vs Natural Conception and Assisted Reproductive Technology Conception Among Heterosexual Couples” publicerades i april i den medicinska tidskriften Journal of the American Medical Association.

Håkan Soold