Ny bok: Hur marknadsskolan splittrar Sverige

Hur marknadsskolan splittrar Sverige är en skildring av hur skolan håller på att förvandlas från en enande samhällsbärande institution med ett demokratiskt och socialt ansvar till en konsumentprodukt som vilken annan som helst, och hur det påverkar vårt samhälle.

Boken ger ett historiskt perspektiv på hur vi hamnat i ett läge där eleverna har gått från att vara medborgare till att bli kunder i ett skolsystem. 

Petter Sandgren menar att en viktig aspekt för att förstå marknadsskolans snabba framväxt och fortlevnad, trots alla uppenbara brister, är det kommersiella perspektivet.

–Marknadsskolan har lyckats sälja in föreställningen om att det är ett system som skapar vinnare och förlorare. Gör andra val, få andra resultat. Gör rätt val för ditt barn. Det är många, framför allt från medelklassen, som därmed ser sig själva som vinnare i detta system, men i grund och botten är det ett system som alla förlorar på, säger Petter Sandgren.

Boken är skriven utifrån en tro på skolans viktiga roll för såväl den enskildes som hela samhällets utveckling. En bok om en alltmer splittrad skola är därmed också en bok om ett alltmer splittrat Sverige.

Petter Sandgren är lektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet legitimerad gymnasielärare och filosofie doktor i historia vid European University Institute i Florens. Sandgren är även tidigare styrelseledamot för Stiftelsen Lundsbergs skola. 

Bild på Petter Sandgren
Petter Sandgren

 

 

Bokmässan Göteborg

Petter Sandgren medverkar på årets bokmässa i Göteborg den 22 september i en diskussion på temat ”Hur dagens skola splittrar Sverige” med Emma Leijnse, journalist och författare till boken I en annan klass och Niklas Leavy, förläggare.

Kontakt

Dr. Petter Sandgren: petter.sandgren@edu.su.se; 070-344 23 00
Per Jacoby, kommunikatör: per.jacoby@edu.su.se; 08-16 33 20

Länkar

Länk till tidigare artikel: Svensk skola börjar likna 1800-talets sociala uppdelning

Om boken på förlagets webb: Hur marknadsskolan splittrar Sverige

 

Boken utkommer 6 september på förlaget Natur & Kultur

Mer forskning på liknande tema hittar du under institutionens forskningsämnen:
Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning 
Mångfald och inkludering i utbildning, arbetsliv och samhälle