Vanliga frågor under sommaren

Här får du svaret på många av de frågor till studievägledning och studentexpedition som brukar dyka upp inför höstterminen.

Påfågelfjäril i lavendel. Foto: Henrik Dunér
Foto: Henrik Dunér
 


Allmänna frågor

Hur bokar jag tid med Studievägledningen?

Du bokar tid i vårt bokningssystem. Tider finns upplagda för de första veckorna efter sommaren, senare tider läggs till kontinuerligt.

 


Du som studerat hos oss tidigare

Jag vill skriva en omtenta på kurs jag läst hos er förut. Hur gör jag?

Du kan behöva bli omregistrerad på kursen för att skriva omtentamen, hör av dig till Utbildningsadministrationen, studieadmin@psychology.su.se. Vi tar emot önskemål om omregistrering på kurser för höstterminen 2024 tidigast 7 augusti.

Jag behöver kursplaner från en utbildning jag gått hos er förut. Hur får jag tag på dem?

Börja med att titta i Planarkivet. Hittar du inte kursplanen där kan du mejla Utbildningsadministrationen, studieadmin@psychology.su.se.

 


Du som studerar hos oss 

Jag väntar på resultat från min tenta som skulle ha kommit nu. Vad ska jag göra?

Börja med att kontakta kursansvarig lärare för den aktuella tentan.

Information om vem som är kursansvarig finner du på kursens hemsida i Utbildningskatalogen. Får du ingen respons efter en arbetsvecka så skicka antingen en påminnelse eller kontakta studierektor för utbildningen.

Får du ingen respons kontakta studierektor för utbildningen.

Kontakt, utbildningsadministration

Hur och när får jag veta schemat för höstterminen?

Schema publiceras senast en månad innan kursen startar. Du kan söka kursens schema via schema.su.se.

 


Du som ska börja studera eller har ansökt till kurs/program hos oss höstterminen 2024

När får jag veta vilken grupp jag tillhör inom Psykologi I – kurspaket?

Du väljer själv grupp i lärplattformen Athena, information om när gruppval öppnas publiceras i Athena. Du väljer en ny grupp inför varje kurs. 

Jag är antagen med villkor till en utbildning hos er. Vad ska jag göra? Ska jag skicka in något?

Senast 4 september behöver du skicka in dokument som styrker att du är behörig till utbildningen. Skicka dokument till studieadmin@psychology.su.se.

Hur och när får jag veta schemat för höstterminen?

Du kan söka fram kursens schema via schema.su.se. Schema publiceras senast en månad innan kursen startar.

Jag har en varaktig funktionsnedsättning och vill studera med riktat pedagogiskt stöd. Hur gör jag?

Du ansöker först om stöd i det så kallade NAIS-systemet. Du hittar ansökan här.

Efter ansökan kommer du i kontakt med de centrala samordnarna för riktat pedagogiskt stöd. Efter kontakt med dem får du utfärdat dokumentet "Rekommendation om anpassning i studiesituationen".

Detta dokument skickar du till studiestod@psychology.su.se Du får ett svar med information om hur du i praktiken får stödet på plats på kurserna här på Psykologiska institutionen.

Observera att du bör ansöka om stöd i god tid, så snart som du vet att du ska börja studera här. Vänta inte tills terminen startar.

Studera med riktat pedagogiskt stöd

Hur fungerar val av kurser inom Psykologi II – kurspaket?

Kursvalet kommer att öppna 9 september kl. 12.00 och stänga 11 september. Valet sker i lärplattformen Athena. Varje kurs har ett begränsat antal platser och så snart en kurs blir full går det inte längre att välja den. Du kan läsa mer om de olika kurserna i Utbildningskatalogen

Jag är reservantagen till en kurs eller program hos er. Kommer jag att få en plats? Finns det något jag kan göra för att öka mina chanser att få en plats?

Vi kommer kontakta eventuella reserver via telefon eller mejl. Reserver kontaktas i en turordning via antagning.se. Kontrollera att du har rätt kontaktuppgifter på antagning.se och läs din e-post och svara i telefon, så maximerar du dina chanser. Från vår sida måste vi följa den turordning som finns.

Går det fortfarande att söka kurs eller program hos er till höstterminen?

De flesta av våra kurser och program är inte öppna för sen anmälan. Nästa möjlighet att söka är inför vårterminen 2025. Ansökan sker 15 september – 15 oktober via antagning.se

Våra kurser som öppnar för sen anmälan på antagning.se 15 juli:

I mitt antagningsbesked för hösten står att jag läst 45 hp, men jag har läst 60 hp. Har det blivit något fel?

I antagningen till kurser som har antal högskolepoäng (förkortas APS i statistiken) som urvalsgrund räknar man endast de hp som finns inrapporterade i Ladok senast sista ansökningsdag.

För höstterminen 2024 var det alltså 15 april. Poäng som rapporteras in senare påverkar inte antagningen till höstterminen 2024 och syns därmed inte på antagningsbeskedet.

Jag glömde tacka ja och nu har tiden för att tacka ja passerat – kan ni hjälpa mig?

Om du sökt en av de kurser som öppnar för sen anmälan kan du då göra en återanmälan (se ovan angående vilka kurser som öppnar för sen anmälan).

Om kursen/programmet du sökt inte öppnar för sen anmälan har du tyvärr förlorat din plats på kursen/programmet om du glömt att tacka ja.

Jag har fått förändrade omständigheter och skulle behöva ansöka om uppskjuten studiestart/anstånd. Hur gör jag det?

Detta ansöker du om centralt hos Studentavdelningen. Vidare instruktion och information om detta finner du på Studentavdelningens hemsida.

Jag är antagen till en kurs/ett program och har studier jag tror kan tillgodoräknas. Hur gör jag för att ansöka om detta?

Ansökan om tillgodoräknande görs direkt i Ladok. Instruktioner finner du på sidan om Tillgodoräknande.

Om du ansöker om ett stort antal tillgodoräknanden inom ett utbildningsprogram och vill undersöka möjligheten till uppflyttning till senare termin, kontakta programansvarig studievägledare.

Kontaktuppgifter

Observera att vi inte kan ge förhandsbesked om tillgodoräknande utan du måste ansöka efter att du blivit antagen och få din ansökan formellt prövad.

 


Du som vill söka till oss

Jag sökte inte till er inför hösten. När kan jag söka nästa gång?

Våra fristående kurser samt Psykologprogrammet startar både höst- och vårtermin.

Psykoterapeutprogrammet och Internationella masterprogrammet startar varje hösttermin.

För kandidatprogram och masterprogram i personal, arbete, organisation (PAO) är Institutionen för pedagogik och didaktik programansvarig institution.

Jag kom inte in på Psykologi I – kurspaket/Psykologi II – kurspaket hos er men på ett annat lärosäte. Kan jag läsa där och ändå söka till er till terminen efter när jag ska läsa Psykologi II/Psykologi III?

Se respektive sida i kurskatalogen för att se behörighetskraven till Psykologi II – kurspaket och Psykologi III – kurspaket.

Vi ger inga förhandsbesked om behörighet utan man får söka till våra kurser och då få sin behörighet bedömd. Det är rekommenderat att se till att ha relevanta andrahandsval i den händelse man inte bedöms behörig. Många gånger går det bra att ha läst närmast motsvarande kurs på annat lärosäte men det finns alltså ingen garanti och man kan inte med säkerhet veta om man anses behörig innan man läst kursen och sökt till nästa kurs vid Stockholms universitet.

Observera att till Psykologi III hos oss är det en del av behörigheten att man haft minst 7,5 hp metodinslag inom Psykologi II/motsvarande kurs och att dessa måste vara godkända. Är man inte godkänd eller kursen saknar dessa inslag i tillräcklig omfattning kan den inte ge behörighet till Psykologi III hos oss.

Jag vill byta bana och kanske börja studera psykologi. Hur gör jag och vad ska jag läsa?

Du kan läsa mer om våra olika utbildningar på sidan Våra utbildningar.

Studievägledningen har åter öppet för individuella samtal i augusti. Du bokar tid med studievägledare för den utbildning du tror att du vill gå, för att diskutera vidare vad som kan vara passande. Tidsbokning sker här i vårt bokningssystem.

Kommer jag in på Psykologprogrammet? Hur jag kan förbättra mina möjligheter att bli antagen?

Urvalet till programmet baseras på meritvärde från gymnasiebetyg samt högskoleprovsresultat. Inga andra meriter påverkar antagningen till programmet. För att öka möjligheterna att komma in är det alltså dessa två man får satsa på att förbättra.

Du kan söka fram antagningsstatistik från tidigare terminer i Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Hur kan jag bli legitimerad psykolog i Sverige? Om jag läst en bachelor/kandidat i psykologi utomlands, kan jag läsa en master i Sverige och bli legitimerad psykolog?

I Sverige kan du endast bli legitimerad psykolog via det femåriga Psykologprogrammet.

Du som tidigare läst till exempel en kandidatexamen utomlands måste söka till Psykologprogrammet som vanligt och kan efter antagning ansöka om att få tillgodoräkna en del av studierna. Tillgodoräknande prövas kurs för kurs, och vi ger inga förhandsbesked om tillgodoräknande. Du hittar Psykologprogrammets utbildningsplan i Utbildningskatalogen, där du kan se vad som ingår.

För dig som har läst en hel psykologutbildning och har fått psykologlegitimation i ett annat land är det Socialstyrelsen som bedömer om/hur du kan uppnå svensk legitimation. Se information på Socialstyrelsens hemsida.

Vad måste jag ha för att kunna söka ert masterprogram? Måste jag ha läst psykologi innan eller kan jag ha en kandidatexamen i ett annat ämne och ändå vara behörig?

Du hittar behörighetskravet till vårt masterprogram i Utbildningskatalogen.

Vad ska jag läsa för kurser mer än psykologi inom min kandidatexamen?

Vad gäller de valfria kurserna i en kandidatexamen kan de bestå av olika ämnen och man väljer själv utifrån intresse. En bra utgångspunkt är att fundera över vad du vill använda din examen till och vilka ämnen utöver psykologi som då kan vara användbara.

För att söka bland kurser inom alla ämnen vid Stockholms universitet använd Utbildningskatalogen.

Läs mer om att bygga en egen kandidatexamen i psykologi
 

Tåg med utsikt mot en solig sommardag. Foto av Frenjamin Benklin på Unsplash.
 


Utresande utbytesstudenter 

Jag behöver byta ut en av de kurser som jag tidigare fått godkänd i mitt Learning agreement. Hur gör jag?

Skicka följande information via mail till exchange@psychology.su.se:

  • Vilken kurs du vill ta bort och vilken kurs den tidigare har godkänts att tillgodoräknas mot, alternativt om kursen skulle ha utgjort breddningsstudier.
  • Ett eller helst flera förslag på ny kurs och vad du önskar att kursen ska tillgodoräknas mot, alternativt att det gäller breddningsstudier.
  • Kursbeskrivning/kursplan för den/de föreslagna kurserna. Skicka gärna flera förslag på nya kurser om ett enskilt val inte kan godkännas.

När du skickat in allt ser vi över kursvalet i samarbete med studierektor. Du blir kontaktad via mail när det är klart eller i processen om vi har frågor. Därefter för du in ändringen i ditt Learning agreement.

Processen går fortare om vi får in all information som efterfrågas i listan på en gång. 

Jag behöver få dokument signerade av internationell koordinator i samband med mitt utbyte. Hur gör jag?

Skicka dokumentet du behöver signerat (digital kopia eller inscannad pdf) till exchange@psychology.su.se.

Vi ser över handlingen och återkommer till dig med ett signerat dokument om allt är i sin ordning. Har vi frågor eller behöver ytterligare information kontaktar vi dig.