Under förmiddagen kommer finskläraren Hanna Männikkölahti att hålla föredrag om lättläst finska och hur klarfinska texter kan användas i undervisningen. Johanna Blomqvist och Aija Speville – båda verksamma lärare i finska – berättar om fjärrundervisningens roll i undervisningen av minoritetsspråket finska, samt hur det är att bedöma elevenernas kunskaper i finska. Eftermiddagen består av två workshoppar (Lasse Vuorsola och Hanna Männikkölahti) som ger verktyg för undervisningen. 

Utbildningsdagen är kostnadsfri; lunch på egen bekostnad. Programmet är på finska. 

Anmäl dig här senast den 1 oktober.

Hjärtligt välkommen!

Vid frågor om programmet: Kontakta Outi Oja, outi.oja@finska.su.se 
 

*********

Bakom följande länkar hittar du material till Hanna Männikkölahtis presentation: 

http://bit.ly/selkokirjat_tukholma

www.bit.ly/selko-yläkoulu 

www.hannamannikkolahti.com

https://randomfinnishlesson.blogspot.com/2018/11/selkokirjoja-edullisesti.html