Slaviska språk

rum E470
Fredrik Dufwa, assistent
E-post: slavinst@slav.su.se
Tfn: 08-16 33 32

Mottagningstid måndagar 13.00 - 15.00
  onsdagar 16.00 - 18.00
  torsdagar 11.00 - 15.00
Telefontid måndagar 13.00 - 15.00
  onsdagar 16.00 - 18.00
  torsdagar 11.00 - 15.00

 

Baltiska språk

rum E584
Lilita Zalkalns, universitetslektor
Tfn: 08-16 34 25
Vid brådskande ärenden kontakta Jenny Larsson, tfn 08-16 43 85.

Mottagningstid tisdagar 16.00 - 17.30
Telefontid tisdagar 16.00 - 17.30

 

Finska

rum E548
Kirsi Lehtoviita, studievägledare
Tfn: 08-16 33 40

Mottagningstid tisdagar 16.00 - 18.00

 

Nederländska

rum E584
E-post: nederlandska@nederlandska.su.se
Tfn: 08-16 33 40
Vid brådskande ärenden kontakta Annika Johansson, tfn 08-16 35 07.

Mottagningstid tisdagar 16.30 - 18.00
Telefontid tisdagar 16.30 - 18.00

 

Tyska

rum E584
E-post: administration@tyska.su.se
Tfn: 08-16 35 05

Mottagningstid måndagar 10.30 - 13.00
  tisdagar 16.00 - 18.00
  torsdagar 10.30 - 12.00
Telefontid måndagar 11.00 - 12.00
  tisdagar 13.30 - 14.30
  torsdagar 11.00 - 12.00