Temat ges i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet samt Romanska och klassiska institutionen.

Temat ägnar sig åt förhållandet mellan språkliga medel och den makt som utövas i samhället, i politiken, medierna, konsten osv. Forskningsperspektivet är tvärvetenskapligt och omfattar kulturteori, semiotik, lingvistik, litteraturvetenskap, översättningsvetenskap, historia och medievetenskap. Begreppet språk ska förstås i vid bemärkelse och omfattar inte bara tal- och skriftspråk, utan också andra semiotiska och multimodala system för meningsskapande.

Mer information om temat hittar du på Humanistiska fakultetens hemsida.