Kungl. Vitterhetsakademien har beslutat att tilldela Yoko Yamazaki vid avdelningen för baltiska språk pris för förtjänt vetenskapligt arbete för hennes avhandling Monosyllabic Circumflexion in Lithuanian. Priset delades ut av H. M. Konungen vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars 2017. Prissumman är på 50 000 kronor.

Yamazaki disputerade vid institutionen den 23 september 2016. Hennes avhandling kan läsas i fulltext i DiVA: Monosyllabic Circumflexion in Lithuanian.

Yoko Yamazaki tilldelas Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete för hennes avhandling. Priset delades ut av H. M. Konungen vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars 2017.
Yoko Yamazaki tilldelas Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete av H.M. Konungen vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars 2017.