Ledning

Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen, som består av 12 ordinarie ledamöter och gruppsuppleanter. Prefekten leder och ansvarar för institutionens verksamhet. Prefekten har ett veckomöte med stf prefekt,  administrativ chef och koordinerande studierektor dit olika personer/funktioner kallas vid behov.

Prefekt:

Charlotta Seiler Brylla

Stf prefekt (tillförodnad)

Anna Callenholm

Administrativ chef:

Torun Gille West

Koordinerande studierektor, bitr. prefekt:

Anna Callenholm

Studierektor för forskarnivån:

Christine Becker

Verksamhetsstöd

TA-möten

Institutionens administrativa personal sammankallas till möten av administrativ chef  Torun Gille West.

Arbetsmiljö/likabehandling (lokalt RALV)

Sammankallas och leds av likabehandlingombudet Renata Ingbrant. Prefekterna, skyddsombuden samt representanter från olika personalkategorier och ämnen kallas.

  • Lilita Zalkalns
  • Fredrik Dufwa
  • Torun Gille West
  • Tora Hedin
  • Charlotta Seiler Brylla
  • Kristiina Savola (doktorandrepresentant)
  • Christine Becker
  • Laura Lunnevuori
  • Åke Zimmermann Bjersby (miljörepresentant)

Skyddsombud

Ordinarie: Lilita Zalkalns, Fredrik Dufwa Suppleant: Laura Lunnevuori

Webbansvarig

Laura Lunnevuori

Kommunikatör

Laura Lunnevuori

Koordinerande studievägledare och kontaktperson för studentinflytande

Vibeke Renting

Internationell koordinator

Vibeke Renting

Kontaktperson till CEUL

Christine Becker

Forskningskoordinator

Susanne Tienken

Miljörepresentant

Åke Zimmermann Bjersby

Avdelningar

Alla avdelningar har avdelningsmöten. Nederländska och tyska har gemensamma avdelningsmöten. Institutionen har ett gemensamt studentråd.

Grundutbildningen på varje avdelning leds av respektive studierektor. Koordinerande studierektor är Anna Callenholm. Varje avdelning har en studievägledare. Koordinerande studievägledare är Vibeke Renting.

Institutionens forskarutbildningsämnen, det vill säga slaviska språk, baltiska språk, finska och tyska, har egna handledarkollegier och ett gemensamt handledarkollegium. Institutionen har även ett ämnesöverskridande professorsråd som sammankallas av prefekten eller Jarmo Lainio. Institutionen har ett gemensamt doktorandråd.

Ämnesföreträdare