Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i Asienstudier

Masterprogrammet i Asienstudier är ett tvärvetenskapligt program inom humaniora som ger fördjupade kunskaper om Asiens språk och kulturer, med huvudsakligt fokus på Japan, Kina och Korea. Den är utformad för studenter med grundutbildning i Kinas, Japans och Koreas språk och kultur som vill bredda sin förståelse för Östasien.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Det två-åriga programmet kombinerar ett brett utbud av fristående kurser med avancerad språkutbildning. Områden med möjlig inriktning för examensabetet inkluderar översättningsstudier och lingvistik, litteratur, bildkonst, mediekulturer, kulturarv och samtida politik. Potentiella handledare och deras kompetensområden (67 Kb)
 
Programmet består av fyra terminer med heltidsstudier. De två första terminerna består av obligatoriska och valfria kurser som omfattar (60 hp). Den tredje terminen (30 hp) ger studenten möjlighet att välja mellan utbytesstudier vid ett annat universitet i Östasien eller Europa, praktik eller valbara kurser som erbjuds vid institutionen och vid Stockholms universitet samt andra universitet eller högskolor i Sverige. Det är också möjligt att kombinera alla tre alternativen. Den fjärde terminen ägnas åt examensarbetet, vilket innebär att man skriver en magisteruppsats som omfattar 30 hp. Examensarbetet och alla kursinstruktioner genomförs på engelska.
 
Med sitt flexibla format ger Masterprogrammet i Asienstudier studenter möjligheten att skräddarsy sin utbildning i enlighet med intressen och karriärambitioner. Programmet förbereder studenterna för karriärer inom offentlig och privat sektor som kräver analytiskt tänkande, fördjupad kunskap om Östasien och relevanta språkkunskaper. Programmet ger också behörighet till utbildning på forskarnivå.
 
Fullständig beskrivning av Masterprogrammet i Asienstudier på engelska.
 
 • Programöversikt

  Termin 1
  Termin 1 består av fyra obligatoriska moduler i ordningen:
  Frågeställningar och tillvägagångssätt inom Östasienstudier, 7.5 hp
  Kulturella flöden och politiska förhållanden i Östasien, 7.5 hp
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5 hp
  och en avancerad språkkurs i enlighet med ett individuellt valt språkspår:
  Avancerad japanska I, 7.5 hp
  Avancerad kinesiska I, 7.5 hp
  Avancerad koreanska I, 7.5 hp

  Termin 2
  Termin 2 består av fyra obligatoriska moduler i ordningen:
  Avancerad akademisk engelska, 7.5 hp, (huvudområde Engelska, ges av Engelska institutionen)
  och en avancerad språkkurs i enlighet med ett individuellt valt språkspår:
  Avancerad japanska II, 7.5 hp
  Avancerad kinesiska II, 7.5 hp
  Avancerad koreanska II, 7.5 hp

  Dessutom har studenterna möjlighet att välja två av följande kurser:
  Kulturella flöden och politiska förhållanden i Östasien, 7.5 hp
  Östasiens historia, 7.5 hp
  Queer Asien, 7.5 hp

  De valbara kurserna väljs i samråd med Studierektor. Under termin 2 tilldelas studenterna också en handledare för sitt examensarbete av Koordinator för Masterprogrammet i Asienstudier som innan dess har rådfrågat potentiella handledare vid institutionen. Studenterna börjar sedan sina individuella uppsatshandledningar.

  Termin 3
  Den tredje terminen ger möjlighet till utbytesstudier vid ett annat universitet i Östasien eller Europa, praktik eller valbara kurser som erbjuds vid Institutionen för Asien, Mellanöstern och Turkietstudier, vid Stockholms universitet eller andra universitet och högskolor i Sverige. Det är också möjligt att kombinera alla tre alternativen. Individuella handledningar för examensarbetet fortsätter under hela denna termin.

  Utbytesstudier i Östasien
  Studenter med inriktning på Japans språk och kultur kan ansöka om utbytesstudier vid Chuo University i Tokyo eller Osaka University i Osaka. Studenter med inriktning mot Kinas språk och kultur kan ansöka om utbytesstudier vid Hang Seng University of Hong Kong och studenter med inriktning på Koreas språk och kultur kan ansöka om utbytesstudier vid Sogang University i Seoul. 

  Ansökan för utlandsstudier börjar i slutet av den första terminen. Alla frågor relaterade till ansökningsprocessen besvaras av studierektor för Asiens språk och kulturer.

  För mer information om utbytesstudier:
  Studera utomlands

  Praktik
  Studenter som är intresserade av praktik är fria att själva ordna praktikplats. Urvalet måste dock godkännas av studierektor och koordinator för programmet innan praktiken börjar. Studierektor tillhandahåller ett intyg om att praktiken kommer att tilldelas högskolepoäng och att studenten kommer att ha en handledare från institutionen. För mer information ombeds studenter att konsultera riktlinjerna i Training Programme within East Asian Studies (237 Kb) eller studierektor.

  Valbara kurser
  Istället för utbytesstudier eller praktik har studenterna möjlighet att gå valbara kurser antingen som erbjuds vid institutionen eller Stockholms universitet samt andra universitet eller högskolor i Sverige. Urvalet av kurser som väljs måste konsulteras med handledaren för examensarbetet och studierektor under andra terminen.

  Termin 4
  Masterkursen ägnas åt att skriva en masteruppsats. Examensarbetet skrivs inom respektive språk: japanska, kinesiska eller koreanska. Opponeringstillfällen för examensarbetet hålls i två omgångar: i början av juni och i slutet av augusti. För mer information se MA Thesis Protocol 2022 (275 Kb)

 • Så ansöker du

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Urvalet till programmet grundas på de följande fem kriterierna: inriktning och betyg på det kandidatprogram som studerats, kandidatuppsatsens kvalitet och ämne, motivationsbrevet som förklarar tidigare studiers relevans för programmet, referensbrevet samt en intervju som, emellertid, endast kommer att genomföras om det befinns nödvändigt.

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Ett urval av expertis relaterade till Asienstudier

  Vår akademiska personal besitter expertis inom ett brett fält av ämnesområden och tillvägagångssätt relaterade till Asienstudier, och omfattar bland annat:

  Jaqueline Berndt, Professor
  Ämnesområden: visuell konst/estetisk kultur i Asien (1800-tal – 2000-tal: grafisk konst, filmiska medier), manga/serier, anime och animation

  Tillvägagångssätt: mediestudier, konstteori/estetik, museums-/utställningsstudier

  Övriga handledningsområden: filmstudier, intermedialitetsstudier, narratologi, genusstudier, queerstudier, intersektionalitetsstudier, kulturstudier, spelstudier

  Monika Gänssbauer, Professor
  Ämnesområden: sinofon litteratur och Hongkonglitteratur, översättning i teori och praktik, konfucianism samt folktro i Kina

  Tillvägagångssätt: sinologiska, filologiska, översättningsstudier

  Övriga handledningsområden: kinesisk-europeiska interkulturella relationer

  Sonja Häussler, Professor
  Ämnesområden: förmodern, modern och samtida koreansk litteratur, idé- och lärdomshistoria, kulturarvspolicy i ett östasiatiskt regionalt sammanhang

  Tillvägagångssätt: textanalys, jämförande litteraturstudier, historisk-kulturell metod, kritiska kulturarvsstudier

  Övriga handledningsområden: kulturellt minne och identitet, lokal och regional kultur

  Stina Jelbring, Associate Professor/Lektor
  Ämnesområden: klassisk japansk litteratur

  Tillvägagångssätt: metaforteori, översättningsstudier, filologi, närläsning, stilistik

  Övriga handledningsområden: modern och förmodern japansk litteratur, japansk skrift, klassisk japansk historia och kultur

  Gabriel Jonsson, Associate Professor/Docent
  Ämnesområden: koreansk politik och ekonomi

  Tillvägagångssätt: samhällsvetenskap och kvalitativa metoder

  Övriga handledningsområden: japansk-koreanska förbindelser, kinesisk politik

  Eunah Kim, Lecturer/Adjunkt (disputerad)
  Ämnesområden: modern koreansk litteratur, samtida sydkoreansk kvinnolitteratur (prosa och skönlitteratur), litterär översättning

  Tillvägagångssätt: koreanologi, narratologi, översättningsstudier, genusstudier

  Övriga handledningsområden: koreansk populärkultur, samtida sydkoreanskt samhälle

  Gunnar Jinmei Linder, Associate Professor/Lektor
  Ämnesområden: scenkonst, med speciell tonvikt på pre-Meiji scenkonst, estetik, kulturhistoria

  Tillvägagångssätt: textstudier, inklusive filologiska studier, men också användningen av semiologiteori för musik (J. J. Nattiez tredelade tillvägagångssätt), performativitetsteori för musik och performanceteori

  Övriga handledningsområden: pedagogik/utbildning, interkulturell kommunikation och förståelse

  Mitsuyo Kuwano Lidén, Lecturer/Adjunkt (disputerad)
  Ämnesområden: japansk lingvistik (modern japansk grammatik, speciellt demonstrativa konstruktioner, japansk pedagogisk grammatik avseende syntax, semantik och pragmatik), inlärning av främmande språk, japansk språkutbildning

  Tillvägagångssätt: kognitiv lingvistik, kontrastiv lingvistik, korpuslingvistik, psykolingvistik, sociolingvistik

  Övriga handledningsområden: översättning

  Ewa Machotka, Associate Professor/Docent
  Ämnesområden: konst och visuell kultur i Japan (huvudsakligen tidigmodern kultur och samtidskonst)

  Tillvägagångssätt: global konsthistoria (inklusive postkolonialism, orientalism, japonism, nationalism), social konsthistoria, genusorienterad konsthistoria, ekokritik, miljöorienterad konsthistoria

  Övriga handledningsområden: socialt inkluderande konstnärliga metoder, genusorienterad konsthistoria (bilder på kvinnor i tidigmoderna och moderna tryckta medier), konsthistoriografi (konstteori, utställningsmetoder), multimodalitet och text-bild-relationer i förmodern japansk kultur

  Irmy Schweiger, Professor
  Ämnesområden: modern och samtida litteratur och kultur i Kina och Taiwan

  Tillvägagångssätt: minne, genus, stadsstudier, socialhistoria, inter- och transkulturella studier

  Övriga handledningsområden: sino-europeiska studier, historiografi, film och teater, världslitteratur, exil

 • Kontakt

  Har du frågor om Masterprogrammet i Asienstudier?

  Studierektor för Asiens språk och kulturer