Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska

Tycker du om att arbeta med ungdomar? Då kan det passa dig att bli ämneslärare. Det är ett intressant och roligt jobb, där du blir en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet.

Ungdomar sitter på rad utomhus och pluggar
Foto: Mostphotos

Som ämneslärare i gymnasieskolan undervisar du i två olika ämnen. På den här inriktningen läser du fyra terminer svenska (ditt förstaämne) och tre terminer spanska (ditt andraämne). Om du vill kan du läsa den första spanskakursen i Málaga i Spanien.

Innan du anmäler dig till ämneslärarprogrammet är det viktigt att du tar reda på vilken särskild behörighet som krävs för de ämnen du har valt.

Förutom att du får gedigna ämneskunskaper ger den här utbildningen dig redskap för att arbeta med de många sociala relationer som varje lärare möter i sin vardag. Du får också praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra, bedöma och följa elevernas och ditt eget lärande.

Inom det som kallas den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) läser du en rad kurser som behandlar elevens behov, rättigheter och skyldigheter och annat som rör skola, samhälle, undervisning och utveckling.
Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

En uppskattad och viktig del av programmet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Under VFU-kurserna är du ute i skolan och deltar i den pedagogiska verksamheten, och om du vill kan du göra en av dina praktikperioder utomlands.
Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)