Kandidatprogram i interaktionsdesign, 180 hp

Om programmet

Interaktionsdesign handlar om hur interaktiv teknik bäst designas för att motsvara människans behov. User experience (UX) och användarcentrerad design är begrepp som blir mer och mer aktuella i dagens teknikutveckling. Tre ledord inom interaktionsdesign är: effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredställelse. Bra och kreativ interaktionsdesign som förenklar och ökar användbarheten behövs i allt från digitala tjänster till elektroniska produkter. Därför handlar interaktionsdesign om att förstå såväl teknikens möjligheter som människans behov.

Kandidatprogrammet i interaktionsdesign står på tre ben: människa-datorinteraktion, teknik samt individ och samhälle

På programmet får du grundläggande kunskaper i informationsteknik och interaktionsdesign. Du lär dig att hantera och reflektera över hela designprocessen, från konceptutveckling till fungerande prototyper. Med människan i centrum implementerar du interaktiva tjänster och IT-produkter.

Årskurs 1

Det första året etablerar ämnets kärna i människa-datorinteraktion. Du får lära dig programmering och grundläggande teorier och metoder för analys, design och utveckling av användaranpassad teknik.

Årskurs 2

År två fördjupar du dina teoretiska kunskaper om både människa och teknik. Under året ges även den första av två större projektkurser där du utvecklar en egen design i samverkan med användare.

Årskurs 3

År tre läser du forskningsnära teorikurser, programmets andra större projektkurs, två kurser du väljer själv samt utför ditt vetenskapliga examensarbete.

Karriär efter avslutad examen

Efter avklarad utbildning arbetar du exempelvis som designer av interaktion och gränssnitt (GUI), användbarhetsexpert (UX), utvärderare eller projektledare. Du arbetar med olika digitala miljöer: webb, appar och hårdvara. Du kan också välja att studera vidare till en masterexamen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen