Är internationella organisationer ”fit for purpose”?

Klimatförändringar, väpnade konflikter, flyktingströmmar och epidemier – listan över akuta gränsöverskridande problem är lång. Internationella organisationer som FN, IMF och WHO har skapats och utvecklats för att hantera gemensamma utmaningar, men har de egentligen vad som krävs?

 

 

Dagens internationella organisationer verkar i en alltmer ansträngd politisk samtid. Efterkrigstidens världsordning med fokus på demokrati, frihandel och mänskliga rättigheter utmanas av antiglobalistiska populister, nya stormakter och auktoritära ledare. Denna utveckling påverkar förutsättningar för internationella organisationer att bidra till lösningen av globala problem.

SNS Demokratiråd 2023 har undersökt om internationella organisationer har vad som krävs i kampen mot vår tids globala problem. Under ledning av statsvetarprofessor Jonas Tallberg har forskarna granskat dessa organisationers makt, effektivitet och legitimitet. De har också särskilt studerat förutsättningarna för det globala klimatsamarbetet. Rapporten som lanseras vid seminariet mynnar ut i konkreta rekommendationer till nationella beslutsfattare, internationella organisationer samt icke-statliga aktörer inom civilsamhälle och näringsliv.

Finansiellt stöd har erhållits från Vetenskapsrådet och Formas.

 

Medverkande från Statsvetenskapliga institutionen är:

Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet.

 

Fredag 21 april 2023, 09:00-10:15

SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Enklare frukost serveras från 08:40

Läs mer om eventet och anmäl dig här