Forskning: Framgång för högerradikala partier kan kopplas till avfolkning

Framgången för högerradikala partier i många europeiska länder kopplas ofta till ökad invandring. Dock har en annan betydande demografisk förändring skett parallellt med den ökade invandringen, nämligen avfolkning av landsbygd och tidigare bruksorter. Detta fenomen är påtagligt i många europeiska länder, inte minst i Sverige, och leder till att många orter tappar en stor del av befolkningen i arbetsför ålder. Vad är de politiska konsekvenserna av dessa förändringar?

I "Emigration and radical right populism", nyligen publicerad i American Journal of Political Science studerar Sirus Håfström Dehdari och Kåre Vernby m.fl. denna fråga med hjälp av svensk valdata för valen 2002 till 2018 och data om avfolkning från svenska kommuner.

Resultaten är flera men Sirus Håfström Dehdari och Kåre Vernby vill särskilt lyfta hur det går att se att en högre grad av avfolkning leder till ett ökat stöd för partiet Sverigedemokraterna.

Porträttbild på Sirus Håfström Dehdari
Sirus Håfström Dehdari. Foto: Viktoria Garvare.

Det ökade stödet beror dels på att de som flyttar i lägre utsträckning röstar på Sverigedemokraterna, vilket innebär att deras andel av väljarna blir större när icke-Sverigedemokrater flyttar ut, och dels på att de som stannar kvar blir mer benägna att rösta på Sverigedemokraterna på grund av att deras grannar flyttar ut från kommunen.

Sirus Håfström Dehdari

Men det finns också andra viktiga aspekter.

Porträttbild på Kåre Vernby
Kåre Vernby. Foto: Rickard Kihlström / Stockholms universitet

Vi går vidare och analyserar både enkätdata om medborgarnas syn på den lokala servicen, studerar lokalpressens rapportering om utflyttning och avfolkning samt intervjuar lokala politiker. Våra resultat tyder på att det finns både materiella och psykologiska effekter av avfolkning: de materiella utgörs av väljare uppfattar att kvalitén av privat och offentlig verksamhet försämras i spåret av avfolkning, och de psykologiska att de väljare som stannar kvar känner sig besvikna och övergivna.

Kåre Vernby

Resultatet blir alltså att det ökar spelrummet för högerradikala partier.

Detta missnöje har Sverigedemokraterna lyckats fånga upp genom att de skyller de försämrade ekonomiska och sociala läget i avfolkningskommuner på de etablerade partierna

Sirus Håfström Dehdari

Studien är gjord i samarbete med Rafaela Dancygier vid Princeton University, David Laitin vid Stanford University och Moritz Marbach vid University College London.

Läs mer om studien här på engelska