Remissvar till Arbetsförmedlingens förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet Af-2022/0072 1172

Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet fick i uppdrag att komma med remissvar till ”Arbetsförmedlingens förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer och konsekvensutredning” (Af-2022/0072 1172) och docent Jon Nyhlén, lektor Martin Qvist samt professor Göran Sundström har författat svaret.

Yttrandet har beretts av universitetslektor och docent Jon Nyhlén, universitetslektor Martin Qvist och professor Göran Sundström, Statsvetenskapliga institutionen. Remissvaret har beslutats av vicerektor, professor Elisabeth Wåghäll Nivre. Föredragande har varit handläggare Anders Nilsson.

 

Läs remissvaret här:  Stockholms universitets remissvar Förslag nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer (197 Kb)