Webinarium: Globala institutioners legitimitet

Under sex år har femton forskare i statsvetenskap fördjupat sig i frågor som rör hur eliter och medborgare ser på legitimitet i internationellt samarbete och hur internationella organisationer går tillväga för att försöka stärka sin legitimitet.

Forskningsprogrammet Legitimacy in Global Governance (LegGov) är ett samarbete mellan forskare från Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet samt Globala studier vid Göteborgs universitet. I det här slutseminariet som arrangerades på Institutet för framtidsstudier den 26 april 2022 berättade forskarna om sina rön och en panel debatterade vad forskningen kan betyda för världssamfundet. 

Panelister:

Hanna Nelson, Policychef, Oxfam Sweden
Jens Orback, VD Stiftelsen Global Challenges Foundation
Jakob Ström, Kansliråd och COVAX koordinator, Utrikesdepartementet
Cecilia Tengroth, Generalsekreterare, svenska FN förbundet.

Medverkande forskare:

Jonas Tallberg, programchef, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Hans Agné, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Magdalena Bexell, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Karin Bäckstrand, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Kristina Jönsson, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Fredrik Söderbaum, Globala studier, Göteborgs universitet

Moderatorer är Magdalena Bexell och Hans Agné.