Yttrande över ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” (SOU 2022:28, Vol. 1)

Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet fick i uppdrag att yttra sig över betänkandet ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” (SOU 2022:28, Vol. 1) och Professor Hans Agné och Professor Göran Sundström har författat yttrandet

Hans Agné och Göran Sundström. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

"Statsvetenskapliga institutionen delar uppfattningen att den svenska demokratin är värd att fira. Inte desto mindre ser vi olika risker med att inom en och samma kommitté kombinera de båda uppdragen – att samlas kring den svenska demokratins 100-årsjubileum och att lämna välmotiverade förslag till demokratins framtida utveckling. Glansen från jubileet gör ibland bilden av svensk politik väl ljus och leder uppmärksamheten bort från problem och utvecklingsmöjligheter som vi menar bör ligga till grund för nya förslag inom svensk demokratipolitik" skriver Hans Agné och Göran Sundström och fortsätter:

"Vi delar uppfattningen att Sverige hittills inte har drabbats av någon demokratisk tillbakagång på samma sätt som har skett i flera andra länder. Till skillnad från kommittén ser vi emellertid anledning till fördjupad uppmärksamhet och analys kring att demokratin i Sverige sannolikt påverkas av liknande krafter som har pressat tillbaka demokratin på andra håll."

Läs hela yttrandet via länken nedan!
Yttrande över ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” (SOU 2022:28, Vol. 1) (211 Kb)