Stockholms universitet logo, länk till startsida

Intresserad av matematik och fysik?

Utforska universums lagar och lär dig att prata universums språk

Fysik handlar ytterst om att förstå de fundamentala samband som styr hur universum fungerar. Hur naturlagarna ser ut, hur du kan tillämpa dem, och hur man vet att gränsen är nådd för vad  existerande lagar klarar av att hantera och det är dags att hitta nya sätt att tänka.

ICeCube forskningsstation
IceCube är ett av världens största forskningsprojekt. Fysiker från bl.a. Stockholms universitet försöker i Sydpolen upptäcka neutriner på väg genom universum. Foto: Fysikum

Förståelse för dessa lagar är avgörande när man ska studera system som är svindlande komplexa, på gränsen till vad vi kan uppfatta, eller både och – den till synes paradoxala kvantvärlden, fjärilseffektens påverkan på vädersystem och klimat, den svårfångade mörka materian och energin som vårt universum till 95% består av, och många andra fenomen.

Alla fysik-baserade utbildningsprogram börjar med ett basblock där du får den grundläggande kunskap som krävs för att förstå dessa naturlagar samt lär dig språket med vilket de är skrivna – matematik. Det tredje året kan du fördjupa dig inom ditt favoritområde.

Matematiken, universums eget språk, är den enda disciplinen som kan göra anspråk på absolut sanning. Vi skulle vilja lägga till absolut skönhet också, när vi känner oss lite poetiska. Och det mest fantastiska med matematiken på den här nivån är att när du väl har förstått språket kan du applicera det för att förstå, förutse och påverka världen runt omkring dig: ekonomi, statistik, datavetenskap och datalogi. När du väl ”talar språket” kan det ta dig hur långt som helst.

 

Kari Hyll, alumn i astronomi, foto:privat
Foto:privat


Kari Hyll, alumn i astronomi:

Kari använder sina kunskaper för att tolka data från satellitbilder och förhindra skogsbränder.

Läs intervjun med Kari

 

 

 

I allt från strängteori till miljöfysik letar fysiker efter olika sätt att beskriva och förklara världen omkring oss. Är du intresserad av att fördjupa dig i forskning är Forskargrenen något för dig. Det är en variant av kandidatprogrammet där du läser extra kurser parallellt med programmet för att fördjupa dina kunskaper ytterligare och öva dina problemlösningsförmåga kopplad till aktuell forskning.

Det tredje året kan du välja mellan inriktningarna fysik eller ämneslärare.

Programbeskrivning

 

Frigör dig från jordens begränsningar och lär dig om de fysiska fenomenen som verkar i universums mest extrema miljöer. Studera hur stjärnor föds och dör, hitta dolda budskap i ljusvågor och blicka framåt mot kosmos yttersta öde. Det tredje året kan du välja mellan inriktningarna astronomi eller ämneslärare.

Programbeskrivning

 

En meteorolog kan så mycket mer än att bara förutspå väder. Du blir en expert på komplexa system som styr över atmosfären och haven. Under programmets tredje år får du djupdyka i moln- och lågtrycksbildning, strålningsprocesser, oceancirkulation och klimatsystemets olika kretslopp.

Programbeskrivning

 

I detta femåriga program kombinerar du fysik och hälsovård genom att studera hur strålning kan användas för att diagnostisera och behandla sjukdomar. De första två åren läser du fysikkurser för att sedan läsa den specialinriktade delen av utbildningen på plats i sjukhusmiljö. Programmet ger dig tre examina: en kandidatexamen i fysik (efter tre år), en masterexamen i medicinsk strålningsfysik, och en sjukhusfysikerexamen (som krävs för att du ska bli legitimerad sjukhusfysiker).

Programbeskrivning

 

Genom detta program får du en bred grund i matematik. Mot slutet av det andra året kan du välja att specialisera dig inom matematik, matematisk statistik, datalogi, eller ämneslärare.

Programbeskrivning

 

Detta program kombinerar logik, teoretisk filosofi och matematik och är för dig som tycker om att studera grundläggande frågor om kunskap, rationalitet, sanning och verklighetens yttersta beskaffenhet. Det tredje året kan du välja inriktningarna matematik eller filosofi.

Programbeskrivning

 

Det är knappast en överraskning att matematisk kunskap och avancerade beräkningar hänger ihop, och genom detta program blir du specialist på denna koppling. Mot slutet av det andra året kan du välja inriktning matematisk statistik och data science, datalogi eller matematik och algoritmer.

Programbeskrivning

 

I detta program kombinerar du studier i matematik, nationalekonomi och matematisk statistik till en utbildning som är unik i Sverige.

Programbeskrivning

 

Gå vidare – kontakt och länkar

Här hittar du länkar för att få mer information, oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller har kommit längre i dina studier!

Dags att ta första steget? 
Anmälan och antagning

Har du frågor? 
Vanliga frågor och svar
Studievägledare - naturvetenskap

Saknar du behörighet? 
Naturvetenskapliga basåret

Mastersstudent?
Hitta kurser och program

 

På denna sida