Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i matematik och datavetenskap

Artificiell intelligens, big data, data mining och maskininlärning är begrepp som blir allt vanligare i samhällsdebatten. Om du vill förstå, själv kunna implementera och utvärdera nya metoder för dessa kan kandidatprogrammet i matematik och datavetenskap vara något för dig.

Gemensamt för begreppen artificiell intelligens, big data, data mining och maskininlärning är att de syftar på verktyg som kombinerar matematiska, statistiska och datavetenskapliga metoder för att dra slutsatser ur en stor mängd med data. Exempelvis verktyg för att stödja läkare vid sjukdomsdiagnostisering, identifiera kreditkortsbedrägerier eller skapa personliga rekommendationer av film och musik.

Arbetsmarknad

För dig med kunskaper i matematik, statistik och/eller datavetenskap finns det många möjligheter efter avslutad utbildning. Din kompetens är behövd och efterfrågad inom alla sektorer på arbetsmarknaden och du kan arbeta inom såväl privat som offentlig sektor. Läs mer om arbetsmarknad under fliken Arbetsmarknad och karriär.

Naturvetarna om arbetsmarknaden för matematiker, statistiker och IT-akademiker

Förkunskapskrav

För att vara behörig till programmet behöver du bara grundläggande behörighet, och gymnasiets Matematik 4 eller motsvarande, du måste inte ha läst naturvetenskapsprogram på gymnasiet.