• Kurskod: För dig som läser svenska som första ämne: NSÄA30 eller som andra ämne: NSÄG31.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler) (98 Kb)

 

Schema

Kommer i december.

Kursplan

För dig som läser svenska som

 

Litteratur

Ht -17

Ht -17 Litteratur NSÄA30 (74 Kb)

Ht -17 Litteratur NSÄG31 (71 Kb)

Vt -18

Vt -18 Litteratur NSÄA30 (89 Kb)

Vt -18 Litteratur NSÄG31 (89 Kb)

 

Betygskriterier

Ht -17

Ht -17 Betygskriterier NSÄA30 (90 Kb)

Ht -17 Betygskriterier NSÄG31 (90 Kb)

Vt -18

Vt -18 Betygskriterier NSÄA30 (372 Kb)

Vt -18 Betygskriterier NSÄG31 (361 Kb)

 

Utbildningsgång 

För dig med svenska som första ämne är ISD, Institutionen för språkdidaktik är din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning. 

Utbildningsgång – årskurs 7–9