BUVs Studentråd

Gå med i studentrådet och var med att påverka din utbildning, driv frågor som är viktiga för dig och dina kurskamrater eller ordna sociala aktiviteter för ett roligare studentliv.

Studenter som sitter och diskuterar i grupp. Foto: Niklas Björling.
Foto: Niklas Björling.

 

Gå med i BUVs studentråd

Studentrådet vill gärna bli fler och alla studenter som studerar ett program eller kurs på grund- eller avancerad nivå är välkomna att bli representant i studentrådet. Ta chansen och få en viktig erfarenhet och var med och påverka under din studietid. Det kan också bli en värdefull efarenhet och merit inför framtiden.

BUVs studentråd

Studentrådet har en egen Facebook-sida där bland annat datum och tider för möten med studentrådet delas och andra aktiviteter som studentrådet ordnar.

BUVs studentråd på Facebook

 

 


 

Bli studentrepresentant och påverka din utbildning

Om du vill kunna påverka olika frågor som rör utbildningarna och studiemiljön så kan du bli studentrepresentant i olika beredande och beslutande organ vid institutionen. Det är  Studentrådet utser studeranderepresentanter.

Studentrepresentanter sitter bland annat med i institutionsstyrelsen som är institutionens högsta beslutande organ. Studentrepresentanter kan även delta i kursplanegruppens möte (där kursplaner och därmed innehållet i alla kurser behandlas inför beslut) samt på ämnesrådets möten. På så sätt kan du påverka innehållet i kurserna och i förlängningen påverka utbildningen.

Innehållet i kursplaner påverkar du också genom att fylla i kursutvärderingar.

Studentkårens service och stöd till studentrepresentanter

Rådet utser också studentrepresentanter till följande grupper/råd:

  • Institutionens lokala råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)
  • Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet
  • Programråd för förskollärarprogrammet
  • Programråd för grundlärarprogrammet
  • Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA)
  • Centrala Lärarstudentrådet
  • Beredningen för Lärarutbildning på det Humanvetenskapliga området (BULA).

Institutionen har en kontaktperson som jobbar gentemot studentrådet och ordnar regelbunda möten där representanter från instituionen och rådet kan mötas och diskutera aktuella frågor.

Kontaktperson vi institutionen är utbildningsadminstratör Brian Davies.

 

Kontakt

Studentrådet har en egen Facebook-sida där bland annat datum och tider för möten med studentrådet delas och andra aktiviteter som studentrådet ordnar.

BUVs studentråd på Facebook

Har du frågor, synpunkter eller vill gå med i studentrådet är du välkommen att mejla till studentradet.buv@gmail.com

På denna sida