BUVs Studentråd

Gå med i studentrådet och var med att påverka din utbildning, driv frågor som är viktiga för dig och dina kurskamrater eller ordna sociala aktiviteter för ett roligare studentliv.

Studenter som sitter och diskuterar i grupp. Foto: Niklas Björling.
Foto: Niklas Björling.

Gå med i BUVs studentråd 

Studentrådet vill gärna bli fler och alla studenter som studerar ett program eller kurs på grund- eller avancerad nivå är välkomna att bli representant i studentrådet. Ta chansen och få en viktig erfarenhet och var med och påverka under din studietid. Det kan också bli en värdefull efarenhet och merit inför framtiden.

För tillfället finns inget aktivt studentråd vid institutionen. Om du är intresserad av att vara med eller skapa ett studentråd kan du få mer information och stöd av Stockholms universitets studentkår (SUS).

Mejla till studentombud@sus.su.se

 

Om du vill kunna påverka olika frågor som rör utbildningarna och studiemiljön så kan du bli studentrepresentant i olika beredande och beslutande organ vid institutionen. Det är  Studentrådet utser studeranderepresentanter.

Studentrepresentanter sitter bland annat med i institutionsstyrelsen som är institutionens högsta beslutande organ. Studentrepresentanter kan även delta i kursplanegruppens möte (där kursplaner och därmed innehållet i alla kurser behandlas inför beslut) samt på ämnesrådets möten. På så sätt kan du påverka innehållet i kurserna och i förlängningen påverka utbildningen.

Innehållet i kursplaner påverkar du också genom att fylla i kursutvärderingar.

Studentkårens service och stöd till studentrepresentanter

Lär dig mer om uppdraget som studentrepresentant

För dig som vill bli studentrepresentant finns nu en webbaserad utbildning som tagits fram i samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms universitets studentkår (SUS). Syftet med utbildningen är att stödja studentrepresentanter i sitt uppdrag och sin lagliga rätt att utöva inflytande över utbildningen. Utbildningen består i huvudsak av ett tiotal korta filmer, som till exempel tar upp om universitetets syn på studentinflytande, universitetets organisation, olika sätt att påverka, samt rättigheter och skyldigheter.

Utbildning för studentrepresentanter

 

Rådet utser också studentrepresentanter till följande grupper/råd:

  • Institutionsstyrelsen
  • Institutionens lokala råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)
  • Styrelsen för Centrum för barnkulturforskning
  • Kursplanegrupp vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)
  • Kursplanegrupp vid Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)
  • Kursplanegrupp för Centrum för barnkulturforskning (CBK)
  • Programråd för förskollärarprogrammet
  • Programråd för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem
  • Ämnesrådet för förskoledidaktik
 

Institutionen har en kontaktperson som jobbar gentemot studentrådet och ordnar regelbundna möten där representanter från institutionen och rådet kan mötas och diskutera aktuella frågor.

Kontaktperson vi institutionen är utbildningsadministratör Andreas Heilborn.

 

Kontakt

Just nu finns inget aktivt studentråd vid institutionen. Om du vill starta ett studentråd kan du hitta mer information via studentkårens information service och stöd för råd och studentrepresentanter.

Du kan anmäla ditt intresse till studentombud@sus.su.se

BUV studentråd har en egen Facebook-sida där bland annat datum och tider för möten med studentrådet delas och andra aktiviteter som studentrådet ordnar.

BUVs studentråd på Facebook

När aktivt studentråd finns kan du mejla frågor, synpunkter eller om du vill gå med, till studentradet.buv@gmail.com

På denna sida