Att motverka maktmissbruk

Maktstrukturer – att vissa individer i en grupp kan påverka mer än andra – finns på alla arbetsplatser och Stockholms universitet är inget undantag. Därför anordnade institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik (DEEP) en workshop.

-Att prata om makt är det första steget till att motverka maktmissbruk, vilket till exempel kan yttra sig som trakasserier. Workshopen avrundades därför med diskussioner som mynnade ut i ett dokument om hur vi vill att vår arbetsplats ska vara och hur vi ska bemöta varandra, säger Elsa Fogelström, doktorand och medlem av jämställdhetsgruppen på DEEP.

Elsa Fogelström, Johan Eklöf, Andrea Caputo (från vänster) och Delphine Menard (ej i bild) är medlemmar i DEEPs jämställdhetsgrupp och organiserade workshopen. Foto: Amanda Gonzalez Bengtsson.
 

Interaktiv teater för att stärka medkänsla

Workshopen började med information om maktstrukturer på arbetsplatsen och lagstiftning kring trakasserier, presenterat av representanter från Stockholms universitets centrala HR-avdelning.

- Det är viktigt att veta hur man bör reagera samt vem man kan kontakta, säger Elsa Fogelström.

Johan Eklöf, medlem av jämställdhetsgruppen och docent på DEEP, fortsätter:
-Alla har en känsla av vad makt är, men vi ville visa det mer konkret. En viss obalans vad det gäller formell makt är förstås nödvändigt för funktionerna på en institution och för fördelandet av ansvar. Utövandet av makt kan dock övergå till missbruk och det kan vara svårt att veta var linjen ska dras. Detta skapar en gråzon som vi vill komma tillrätta med.

En interaktiv teater med skådespelare från Aktör Edutainment /http://aktore.se/ bidrog till att hitta strategier för att hantera besvärliga situationer. Under den interaktiva teatern spelades scener upp och deltagare ur publiken kunde tala skådespelarna tillrätta. Exempel på scener som spelades upp var: En professor som trakasserade en doktorand sexuellt, en professor som körde med en doktorand och det omvända - en doktorand som körde med en professor.

Helen Lindahl (vänster) och Carl-Johan Stenlund (höger), skådespelare på Aktör Edutainment. Foto: Amanda Gonzalez Bengtsson.

Instinktivt fokus på kvinnors beteenden

Delphine Menard, medlem av jämställdhetsgruppen och forskningsingenjör på DEEP, var till en början skeptisk till teaterformatet:
-Först tänkte jag, är det här en slags dockteater? Men nej, jag ändrade åsikt snabbt och förstod att de hade en poäng. Scenerna var inspirerade av verkliga händelser.

Sofia Czinkoczky på Aktör Edutainment. Foto: Amanda Gonzalez Bengtsson.

Något som berörde och överraskade Sofia Czinkoczky, en av skådespelarna från Aktör Edutainment, var att merparten av publiken ville ändra kvinnans beteende runt mannen i scenariot med de sexuella trakasserierna.

- Instinktivt tycker vi att det är kvinnors ansvar att klä sig tråkigare, inte vara så charmiga, säga ifrån, ta ställning, vara tydligare o.s.v. Det tog en stund innan deltagarna kom på att man kunde försöka påverka mannen att sluta ofreda. I scenen med en kvinnlig överordnad som körde med sin manliga doktorand, så ville alla ändra henne. Intressant.

En av orsakerna till att workshopen anordnades var på grund av #metoo, och jämställdhetsgruppen är förvånad över att inte fler institutioner vid Stockholms universitet har anordnat workshops i #metoos efterdyningar.

Delphine Menard drar slutsatsen att de sexuella trakasserierna som visades på den interaktiva teatern var ögonöppnande för vissa manliga doktorander som frågade sig "Är det såhär det går till när kvinnor blir sexuellt trakasserade?” och ”Vi visste inte hur det gick till, eftersom det inte händer oss!".

Andrea Caputo, medlem i jämställdhetsgruppen, reagerar på uttalandet ovan:

- Tyvärr är det en realitet att många män också blir sexuella trakasserier av andra män eller kvinnor. Nyligen rapporterade #metoo-kampanjrörelsen manliga offer för sexuella övergrepp http://theconversation.com/many-men-are-sexually-harassed-in-theworkplace-so-hyhy-arent-they-speaking-out-93081 Därför känner jag att den kommentaren ovan är generaliserande och att ta den kommentaren som ett exempel, är att vinkla och förlöjliga den gängse (manliga) perspektivet och kunskapen om sexuella trakasserier.

Men Sofia Czinkoczkys vision med teatern är att deltagarna ska få större förståelse för andra människor:

- Det finns ingen manual för attityder, det krävs empati och mod att lyssna in andra människor. Om en kollega inte verkar bekväm ska man avstå från alla former av intimitet. Om du är osäker, så fråga och var okej med om den andra inte vill ha samma typ av relation som du.

Doktorander får mer informell makt över tid

Förutom att spela upp trakasseriscenarion, visade skådespelarna också hur professorer och doktorander har makt över varandra. En intressant slutsats var att den informella makten kan skifta från professor till doktorand efter ett tag. Professorn har dock mycket både formell och informell makt över en doktorand i början, säger Andrea Caputo:

- Om den makten missbrukas kan den leda till att den överordnade till exempel ber om hjälp med arbetsuppgifter som inte hör till saken, som att ändra batteri till en pekare, ett exempel som gavs i den interaktiva teatern. Men när vi kollegor diskuterade, visade det sig att "tid" är huvudproblemet med professorers makt; att inte ge tid att ge feedback eller att inte dyka upp på planerade möten. Detta återspeglas såklart i en doktorands prestation.

Med tiden får dock doktoranden mer informell makt, eftersom han/hon blir expert på forskningsområdet och professorn är beroende av doktoranden för publikationer och forskningsfinansiering.

Avslutningsvis visade skådespelarna också vikten av kroppsspråk i hur vi interagerar - hur du utövar makt med ditt kroppsspråk och hur du inte gör det.

Öppen kommunikation är lösningen

Medlemmarna i jämställdhetsgruppen tror att workshopen satte fart på diskussionen och öppen kommunikation efteråt i form av uttalanden som: "Är du medveten om din informella makt?" Eller "Var inte rädd att prata med mig om något går fel" och "Jag finns här som stöd".

De tycker alla att en kvalitetsstämpel på workshopen är att andra, som inte deltog i den, hade hört talas om den och att den verkade värdefull.

- Vår vision med dessa diskussioner är att de kommer att leda till att vi arbetar mer effektivt och i harmoni, Delphine Menard.

Andrea Caputo, medlem av jämställdhetsgruppen avslutar:

- Tillsammans har vi uppnått  viktiga resultat i jämställdhetsgruppen och kanske har lagt grunden till ännu större förändringar.

Jämställdhetsgruppen på DEEP uppmuntrar starkt andra institutioner att ha liknande workshops. Medlemmarna av jämställdhetsgruppen är: Andrea Caputo, Elsa Fogelström, Delphine Menard och Johan Eklöf.

Så här jobbar universitetet med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor

Information om diskrimineringslagen

Broschyr: Trakasserier och kränkande särbehandling