Hösten 2018 startar ett landsomfattande projekt för att utreda alla Sveriges insekter. Projektet bygger på medborgarforskning. Med din hjälp vill vi hålla igång 200 insektfällor i ett helt år. Du tömmer fällorna och skickar insekterna till forskare vid Naturhistoriska riksmuseet som identifierar dem med den senaste DNA-tekniken.

På Naturhistoriska riksmuséets hemsida kan du läsa mer om hur du kan bidra till medborgarforskningen.

Foto: John Hallmén.