Foto: https://forskningsblad.geo.su.se/

Att förstå forskning om stora utmaningar, som global uppvärmning, är en demokratisk byggsten för allas delaktighet i samhällsdebatten och beslutstagandet:

- Min erfarenhet är att många vill ta del av forskning om miljö och framförallt klimat, men som privatperson har man inte tid eller lust att läsa forskningsartiklar, säger Eva Gylfe initiativtagare till projektet.

Därför växte idén fram att skapa en lättillgänglig variant som står nära forskningen. Resultatet blev en hemsida fylld av forskningsblad som skapats med forskaren som själv tagit fram resultaten. Hemsidan innehåller interaktiva element för att göra innehållet lättförståeligt - klickbara kartor och animationer över förändringar i naturen till exempel. Du kan exempelvis se en artrik strandäng uppstå och försvinna under hundratals år och jämföra den arktiska havsisens stora variation och slutligen minskning under de senaste 40 åren.

- Visionen är att en mängd spännande forskning rörande klimatfunderingar ska nå den intresserade allmänheten och att den bara tar några minuter att läsa, säger Eva Gylfe.

För lärare finns undervisningsmaterial i form av frågor på varje blad. Flera blad kopplar till ett antal olika skolämnen, allt från fysik till samhällskunskap, just för att de är tvärvetenskapliga och samhällsrelevanta. Lärare kan också anpassa frågorna till sin egen klass. Det finns även quiz på sidan för att direkt testa sina kunskaper.

Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens Hus står bakom denna gemensamma webbsida innehållande nyheter om aktuell miljö- och klimatforskning. Upptäck sidan här: https://forskningsblad.geo.su.se/