Besöket var ett led i Kronprinsessans engagemang inom arbetet med FNs globala hållbarhetsmål eftersom polarforskningen spelar en viktig roll för kunskap inom klimatutveckling och miljöfrågor.

- Kronprinsessan Victoria var mycket intresserad och insatt i miljöfrågorna i Arktis vilket visade sig genom att hon ställde många bra frågor under seminariets gång, säger professor Pauline Snoeijs Leijonmalm.

Från vänster: Justiina Dahl (Polarforskningssekretariatet) Dag Avango (KTH) Keith Larson (Föreståndare Abisko Naturvetenskapliga Station) Katarina Gårdfeldt (Direktör Polarforskningssekretariatet) Lize-Marié van der Watt (KTH) Aron Widforss (Luleå tekniska universitet) Åsa Lindgren (Polarforskningssekretariatet) Kronprinsessan Victoria Katarina Abrahamsson (Göteborgs universitet) Pauline Snoeijs Leijonmalm (Stockholms universitet)

Kronprinsessan togs först emot av Katarina Gårdfeldt, professor vid Polarforskningsekretariatet och fick sedan information om vilka expertområden sekretariatet har och vilka uppdrag som pågår just nu. Forskningen utförs i och handlar främst om polarområdena Arktis och Antarktis men även den svenska fjällvärlden är av stort intresse för forskarna. Kronprinsessan fick även en presentation av nuläget inom polarforskningen.

FAKTA: Polarforskningssekretariatet

  • statlig myndighet vars uppdrag är att samordna och främja svensk polarforskning
  • myndighetens huvudsakliga uppgift är att organisera och stödja forskningsexpeditioner till polarområdena och ansvara för forskningens infrastruktur
  • sekretariatet medverkar också till att skapa förutsättningar för polarforskning som utförs utan fältarbete