Bakom produktionen: Stockholms universitet/samverkansavdelningen, Caroline Falkman och Paul Parker.