CLLAM

Centrum för logik, språkfilosofi och medvetandefilosofi

CLLAMs (Centre for Logic, Language, and Mind) ändamål är att främja forskning och internationellt forskningssamarbete inom områdena logik, språkfilosofi och medvetandefilosofi. Ett syfte är att Centret självt ska ingå som partner i internationella nätverk och delta som partner i nätverksprojekt inom dessa forskningsområden.

Centret ska också organisera konferenser, stöda nätverksaktiviteter för anknutna forskare och doktorander, samt i mån av tillgångar finansiera forskning inom dessa områden.

Centret är en enhet under Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet. Det inrättades 2010 efter beslut av rektor Kåre Bremer.

CLLAM-logo på löv

Centret är redan från start partner i det Europeiska Nätverket PLM (Philosophy of Language and Mind), vars syfte är att främja forskning och etablera samarbete inom forskning och forksarutbildning inom språkfilosofi och medvetandefilosofi i Europa.

Centret organiserar också ett återkommande seminarium i logik-, språk- och medvetandefilosofi.

 

Kontakt

På denna sida